Kategória: Hír és Ügynökség.

Admin kategória: Hír.

Az idén megalakult Agency Toplist munkacsoport tagjai kihirdették hazánk legújabb, ügynökségeket felsorakoztató ranglistájának javasolt szabályrendszerét, melyet még idén megvitat a hatvan fős szakmai grémium. A magyar ügynökségeket 2018-tól a lent részletesen elemzett alapelveken felül a stabilitás, kreativitás és az edukáció indikátorok mentén is rangsorolják majd. A hazai reklámügynökségi díjak közül jelenleg a DMBP, a Lollipop és a Hipnózis számítanak bele az Agency Toplist rangsorba, míg például a nemzetközi Piaf nem felelt meg az alapelveknek.

Számos esetben vetődött fel, hogy a hazai kommunikációs ágazat erősen fragmentálódott, melynek káros hatásai egyszerre jelentkeznek az ügyfelek, illetve az ügynökségek oldalán. A kommunikációs ügynökségek szakmai munkájának megítélése központi kérdése ezen vitáknak. A kommunikációs cégeket sokféle szempont alapján lehet értékelni, például a gazdasági mutatók (árbevétel, nyereségesség) alapján, valamint a kreatív versenyeken elnyert elismeréseken keresztül. Az Agency Toplist meghirdetése óta hatvanan jelentkeztek a munkacsoportba és hatszáz követő csatlakozott a kezdeményezéshez Facebookon. A csoport tagjai még idén megvitatják és véglegesítik a ranglista összeállításának szabályrendszerét, valamint összeállítják az Agency Toplist 2017-es rangsorát.

A különféle nemzetközi és hazai szakmai szervezetek által összeállított ügynökségi listák eltérő módszertan alapján rangsorolják a cégeket. Nemzetközi szinten a The Gunn Report, RECMA, Advertising Age rangsora, Holmes Report, hazai szinten az M+ Lista és a PR Toplista vált a feldolgozott díjak széles köre miatt a legismertebb kezdeményezéssé.

„Az Agency Toplist célja, hogy a piacon meglévő szempontok mellett további szakmai támpontot adjon az ügynökségi munka teljesítményéről. Segíteni kívánjuk piacunk erősödését, s szeretnék elérni, hogy maga a szakma megítélése is tovább javuljon a rangsor segítségével. A munkacsoport az ügynökségi tevékenységet hitelesen tükröző tényekre, mutatókra támaszkodva értékel. Az új „erősorrend” alapján kapott additív információ tisztítja az ügynökségi piacról alkotott képet. Segítségével képet kapunk az ügynökség iparági versenypozíciójáról, megkönnyítve az ügyfél számára a reklám-stratégiai partner kiválasztási folyamatot” – nyilatkozta az Agency Toplist munkacsoport.

A fenti, díjakat összesítő táblázatot vitatja meg még idén az Agency Toplist szakmai grémiuma, melynek értelmében az alábbi nemzetközi díjakon elért eredmények számítanak bele az értékelésébe jelenleg: Golden Hammer, Cresta, Festival Media Glob Awards, European Excellence Awards, Epica, Golden Drum, Webby Awards, Eurobest, New York Festival, ADCE, LIA, Clio, One Show, D&AD, Cannes Golden Lions. A magyar elismerések közül pedig a DMBP, a Lollipop és a Hipnózis díjak jelentenek pontszámot hazánk legújabb ügynökségi rangsorában.

A toplista elbírálásának menete során az M+ Lista súlyozási pontszámait változatlanul használja majd fel a munkacsoport, ám a rangsor felállításában külön figyelmet kap az ügynökségek pénzügyi háttere is. Az Agency Toplistben olyan hazai ügynökségek szerepelnek majd, melyek konszolidált éves árbevétele eléri a 100 millió forintos határértéket, valamint rendezvényeikkel, kiadványaikkal, kutatásaikkal stb. hozzájárulnak a szektor edukációs folyamataihoz. A rangsor súlyozása során az indikátorok a következő súlyozás mentén kerülnek számításra:

kreativitás 60%,
stabilitás 30%,
edukáció 10%.

Az Agency Toplist munkacsoportja a lenti alapelvek mentén állította fel azon díjak listáját, melyek várhatóan az ügynökségi toplista alapját képzik a:

1. Összeférhetetlenség. A versenyt kiíró és ellenőrző (nem a zsűriző) szűk csoportnál nem merülhet fel az összeférhetetlenség sem belföldön, sem külföldön. A kiíró csoport egyik tagja sem lehet hazai ügynökségi vezető, munkatárs, egyéb tisztséget nem viselhet, tulajdonrésze nem lehet ilyen vagy kapcsolt szervezetben. A két tisztség kizárja egymást, hiszen egyik versenyző ügynökségi vezető sem tudhat többet a versenyben szereplő többi ügynökségi vezetőnél a fair play szellemében, így nincs összeférhetetlen hozzáférés a versenyadatokhoz. Ez a világ minden fair versenyében alapszabály.

2. Fair play auditálás. A verseny auditálási folyamaton esik át, az egyenlő elbánás irányelvének megfelelően. Az egyenlő elbánás elve mindenre kiterjed, így a zsűritagok meghívásának szabályára, a zsűrizés pontos menetére, a ponthatárokra, a pontozás szabályainak részletes, mindenre kiterjedő meghatározására, a pontszámok transzparenciájára és a szabályzat publikálási kötelezettségének betartására. Az egyenlő elbánás elve szerint egyik piaci szereplő sem juthat hozzá több információhoz, mint a másik, és a verseny menete során a pontozáson kívül nem kerülhet döntési pozícióba a versenytársaival szemben.

3. Pályázati anyagok védelme. A versenyanyagokat a versenyfolyamat során a zsűri tagjaival egy ügynökségben, akár ügynökségi csoportban dolgozók nem láthatják a zsűrizést megelőzően. A versenyanyagokat később mint „esettanulmányt” nem tarthatják meg, nem tekinthetnek bele, nem férhetnek hozzá, abból kizárólag a publikusként megjelölt információ és kreatív anyag kerülhet felhasználásra a szervezők által. Mindez szavatolja az anyagok integritását, az anyagok időben beérkezését, valamint a szabályzat egyenlőség elve szerinti betartatását.

4. Transzparencia. Transzparensen publikált pontszámok, ponthatárok. Transzparens, online követhető versenyfolyamat. Lehetőség a folyamat későbbi teljes körű ellenőrzésére, visszakereshetőségére, a transzparenciára minden fázisban, az anonim szavazás elvét természetesen megtartva. A felügyeleti folyamattal az esetleges hibák, anomáliák feltárhatóságának szavatolása, óvás beadhatósága, a szabályosság betartásának ellenőrizhetősége minden versenyben résztvevő ügynökség által a zsűrizés folyamán vagy utólag.
(BrandTrend)