Kategória: Képes hír és Márka és jog.

Admin kategória: Képes hír.

Jövőre könnyebben perelhetik kártérítés miatt a versenyjogot megsértő vállalkozásokat az emiatt kárt szenvedett cégek és fogyasztók. Az új hazai szabályozás szerint a károsultak könnyebben juthatnak bizonyítékokhoz, illetve nagyobb szerepet kapnak a versenyhatóságok a kártérítési perekben.

A korábbinál több eszközt kapnak a károsultak kártérítési igényeik érvényesítésére a versenyjogi szabályoknak az Országgyűlés által decemberben elfogadott, 2017. január közepétől hatályos módosításával – hívja fel a figyelmet a Baker & McKenzie ügyvédi iroda.

A bíróság az uniós irányelvnek megfelelő új szabályok szerint szélesebb körben kötelezheti a károkozó cégeket a birtokukban lévő bizonyítékok kiadására, a károsultnak ugyanis nem kell pontosan megneveznie a szükséges iratokat, elegendő lesz azok típusát, kategóriáját megjelölnie. Az úgynevezett bizonyítékfeltárás lehetőségével a károsultak nagyobb eséllyel támaszthatják majd alá a kartellek okozta kárigényüket.

A károsultakat emellett több egyéb változás is segíti az igényérvényesítésben. A különösen súlyos, versenykorlátozó célú, versenytársak közötti kartell esetén például vélelmezni kell, hogy károkozás történt. Ezt tovább segíti egy már létező szabály, ami szerint a kartell által okozott áremelkedés mértékét 10 százaléknak kell tekinteni. Különösen a fogyasztók számára kedvező, hogy bizonyos körülmények fennállásakor vélelmezni kell, hogy a kartell hatása eljutott a fogyasztókhoz, vagyis hogy a kartellezők közvetlen vevői az áremelkedést feléjük továbbhárították.

kartell

A módosítás nyomán nagyobb szerephez jutnak a versenyhatóságok az ilyen jellegű kártérítési perekben. Egy már létező szabály alapján a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Bizottság jogsértést megállapító határozata a kártérítési perről ítélkező bíróságra nézve kötelező érvényű. Ehhez jön új szabályként, hogy más uniós versenyhatóságok jogsértést megállapító határozatai is bizonyító erővel bírnak majd az ügyek tárgyalásakor. Továbbá, a bíróság kérhet segítséget a Gazdasági Versenyhivataltól a kár megállapításával kapcsolatban.

„Az új szabályok elsősorban a fogyasztóknak, mint az ilyen típusú jogsértések által okozott károk végső elszenvedőinek kedveznek. A kisebb értékű követelések érvényesítését ráadásul e rendelkezéseken túl az új polgári perrendtartás szabályai is segítik majd azzal, hogy lehetővé teszik a csoportos (úgynevezett társult) keresetek benyújtását. Az európai trendek alapján ugyanakkor a fogyasztóknak nem feltétlenül kell várniuk az új perjogi szabályok 2018. január 1-i hatálybalépéséig, hiszen külföldön már elterjedt gyakorlata van annak, hogy a károsultak igényeiket egy, kifejezetten a per céljából létrehozott társaságra engedményezik, amely a károsultak összegyűjtött igényét érvényesíti” – mondta Horváth M. András, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie ügyvédi iroda szakértője. „Az új szabályok emellett a kartellező vállalkozások üzletfeleinek is előnyösek, az üzletfeleknek azonban figyelembe kell venniük, hogy a versenyjogi kárért való felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki szerződésben sem” – tette hozzá a szakértő.
(BrandTrend)