Kategória: Hír és Márka és jog.

Admin kategória: Hír.

A HELL ENERGY Magyarország Kft. harmadmagával indított személyiségi jogi perében a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős határozatában helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletét, amely megállapította, hogy az [origo] internetes hírportál tulajdonosa, az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.  megsértette a felperesek jóhírnevét azzal, hogy 2013. 05. 14. napján megjelent „Cukorcsempészettel égette meg magát az energiaitalok magyar királya” című cikkében valótlanul hozta összefüggésbe id. Barabás Ernőt a HELL ENERGY Magyarország Kft. többségi tulajdonosát, ifj. Barabás Ernőt a HELL ENERGY Magyarország Kft. ügyvezetőjét, valamint a HELL ENERGY Magyarország Kft-t a 2001-2002 között elkövetett cukorcsempészettel kapcsolatos bűnüggyel.

A jogerős ítélet az elkövetett jogsérelem súlyára tekintettel nyilvános elégtétel adására, nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az alperest és eltiltotta a további jogsértéstől. A nyilvános elégtétel adása körében az alperes köteles az [origo] internestes hírportálon az ítélet jogsértést megállapító rendelkezéseit a perbeli újságcikk címe fölött közzétenni – mindaddig, ameddig a cikk hozzáférhető, de legalább 30 napig –, és a jogsértés miatti sajnálkozását a felperesek irányába kifejezni.
(BrandTrend)