Kategória: Hír és Márka és jog.

Admin kategória: Hír.

A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Cleaner-Pack Kft. (korábbi nevén: iBioPlus Kereskedelmi Kft.) megtévesztő és hiányos tájékoztatást nyújtott a vállalkozásoknak ingyenes/próba iroda- és tisztítószercsomag ajánlatával, így üzletfelei választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott. A jogsértésért 400.000 forint bírságot szabott ki a GVH, egyúttal eltiltotta a Cleaner-Pack Kft.-t a jogsértő magatartás folytatásától.

A GVH döntése szerint a Cleaner-Pack Kft. 2013 novembere és 2014 júniusa között jogsértő üzleti gyakorlatot folytatott, mert

  • bizonytalanságban tartotta iroda- és tisztítószercsomag ajánlatával megkeresett üzletfeleit a jogviszony jellegét, tartalmát, az őket megillető jogokat és kötelezettségeket illetően;
  • a csomag bemutatkozó, próba-, valamint ingyenes jellegének hangsúlyozásával tette vonzóvá ajánlatát, ám ez nem felelt meg a valóságnak;
  • telefonhívásaival azonnali cselekvésre, megrendelésre ösztönözte üzletfeleit;
  • nem tette egyértelművé az üzletfeleinek a telefonos megbeszélések alkalmával, hogy köztük és a Cleaner-Pack Kft. között szerződés jött létre, és így a csomag ellenértékét ki kell majd fizetniük;
  • csak a fuvarlevélben adott tájékoztatást a kipróbálási határidőről és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről;
  • a csomag ellenértékét tartalmazó számlát a csomag átvételét követően, a 8 napos elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn túl küldte el a címzetteknek;
  • vételárigényét vitató üzletfeleinek felajánlotta, hogy ha a számlán szereplő összeg egy részét kifizetik, lemond minden további követeléséről, ám követeléseinek jogszerűsége megkérdőjelezhető volt.

A GVH a bírság kiszabásakor a Cleaner-Pack Kft. termékeinek értékesítéséből származó árbevételére alapozott.

A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

  • az üzleti módszer csaknem egésze jogsértő magatartáson alapult,
  • a Cleaner-Pack Kft. e jogsértő gyakorlatot huzamosabb időszakon keresztül folytatta.

A GVH az elmúlt évben több versenyfelügyeleti eljárást is indított a kkv-k, illetve egyéni vállalkozók által jelzett, ingyenesként hirdetett, kipróbálásra szánt iroda- és tisztítószercsomagok hamis ígéretei miatt. E tárgyban a GVH közzétette honlapján Iroda- és tisztítószerek kis- és középvállalkozásoknak című figyelemfelhívó tájékoztató anyagát. A tájékoztató útmutatást, illetve tanácsokat tartalmaz a vállalkozásoknak a megtévesztések elkerülése érdekében, ezzel is hangsúlyozva tudatosságuk fontosságát, illetve segítve döntéshozatalukat.
(BrandTrend)