Kategória: Márka és jog.

A három hatóság az alábbi megosztásban rendelkezik hatáskörrel a 2008. szeptember 1-jén hatályba lépett Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára:

– a GVH jár el a versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, kivéve, ha a jogsértést csak címkén vagy a használati és kezelési útmutatóban követik el,
– az MNB jár el a pénzügyi szervezeteket érintő ügyekben, ha azok a versenyt érdemben nem érintik,
– az NFH jár el a versenyt érdemben nem érintő, nem pénzügyi tárgyú ügyekben.

A hatóságok célja, egyben kötelezettsége hogy az Fttv. alkalmazásakor hatékonyan működjenek együtt a jogbiztonság, a törvényes fogyasztói jogok védelme, illetve a vállalkozások számára kiszámítható jogi környezet létrehozása érdekében. Az együttműködés különösen a szervezetek jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megismerését, az anyagi és az eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását, a hatásköri összeütközések elkerülését, illetve az esetleges hatásköri viták rendezésének előmozdítását szolgálja.
(BrandTrend)