Kategória: Márka és jog.

A Gazdasági Versenyhivatal döntése szerint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (CIG Pannónia) és a függő ügynökeként tevékenykedő Reál-Team Network Kft. (Reál-Team) piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszert működtetett, továbbá megtévesztő tájékoztatásokat tettek közzé munkavégzési lehetőség és jelentős jövedelemszerzés ígéretével. A GVH jogsértés elkövetéséért a CIG Pannóniával szemben 22.640.000 forint bírságot szabott ki, a GVH-nak a Reál-Teammel szemben – a törvényi előírások miatt – nem volt lehetősége bírságot kiszabni.

A piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszer mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapításának feltételei – összhangban az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatával is – a következők: gazdasági előny ígérete, új személyek folyamatos belépése, a belépők pénzügyi hozzájárulást fizetnek, összefüggés az újonnan belépők által fizetett hozzájárulás és a már meglévő tagoknak kifizetett összeg között, a bevételek többsége nem tényleges gazdasági tevékenységből származik. A törvényi rendelkezés értelmében a piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszer létrehozása, működtetése, támogatása minden körülményre tekintet nélkül tisztességtelen magatartásnak minősül, a „fekeletelistán” szereplő gyakorlat esetében semmilyen külön feltételnek nem kell teljesülnie.

A GVH megállapította, hogy 2010 májusa és 2011 márciusa között

– a piramis-elvre épülő rendszer jogsértés megállapításához szükséges feltételei a vállalkozások tevékenysége által megvalósultak. Annak ellenére, hogy az eladásösztönző rendszert a Reál-Team működtette, a GVH a CIG Pannónia felelősségét is bizonyítottnak látta, ugyanis a rendszer működődéséről tudomása volt, közreműködött a gyakorlat kidolgozásában és a működésből a biztosítási díjakon keresztül anyagi bevételre tett szert,
– a fogyasztók a Reál-Team jövedelemszerzési és munkavégzési ígéretei miatt kötöttek unit-linked, vagyis befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződést, azonban a Reál-Team elhallgatta azt az információt a sok esetben nehéz helyzetben lévő, vagy munkanélküli érdeklődők elől, hogy az ígéretek feltétele egy unit-linked életbiztosítási szerződés megkötése,
– a munkalehetőség iránt érdeklődő fogyasztók számára szervezett „szakmai esteken”, képzéseken, illetve a fogyasztókkal lezajlott négyszemközti megbeszélések alkalmával a fogyasztók olyan valótlan tájékoztatást kaptak, hogy a Global Optima Csoport rendszerébe történő belépésüket követően a részükre folyósított jutalékból fedezni tudják az életbiztosítás díját, hiszen a belépést követően kiemelkedő jövedelmet szerezhetnek, amely akár az életbiztosítási díj többszörösének fedezetére is alkalmas.

A GVH elsődleges bizonyítékként kezelte a CIG Pannónia felsővezetői közötti belső e-mail váltásokat. Ezek alapján megállapította, hogy a CIG Pannónia többször ellenőrizte a Reál-Team tevékenységét, azt a vezető beosztású tisztségviselők is aggályosnak tartották, azonban ez ellen időben nem lépetek fel, hagyták, hogy a Reál-Team tovább folytassa a CIG Pannónia részéről is aggályosnak ítélt beszervezési gyakorlatot.

A GVH a bírság kiszabásakor a jogsértő magatartásból, a vizsgált időszakban befolyt díjbevételből indult ki.

Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

– a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben elhúzódott,
– a jogsértéssel érintett termék bizalmi termék,
– a jogsértéssel a fogyasztókat jelentős anyagi hátrány érte.

A Reál-Team a 2013. évben árbevételt nem ért el, így vele szemben a GVH-nak nem volt jogszabályi lehetősége bírságot kiszabni.
(BrandTrend)