Kategória: Márka és jog.

A K&H 2014. január 25. és február 28. között a K&H MIX megtakarítás termékét integrált marketingkommunikációs kampány keretében reklámozta. A megcélzott fogyasztók valamennyi hirdetésben kategorikusan megfogalmazott főüzenetként arról kaphattak tájékoztatást, hogy évi 7,80% kamat és EBKM jár a megtakarítás keretében, valamint a televízió-reklám és az online tartalmak kivételével az egyéb hirdetésekben a fogyasztók számára nem volt érzékelhető az a szűkítő kifejezés, hogy az akciós kamat kizárólag a „betéti részre” irányadó.

A GVH megállapította, hogy a K&H ugyan néhány lényeges feltételt megjelenített a reklámjaiban, azonban ez nem terjedt ki valamennyi lényeges feltételre (és arra se történt utalás, hogy további feltételek fennállnak), így az ígért évi 7,80% kamat és EBKM mérték nem felelt meg a valóságnak, mivel az akciós, a piaci szintet jelentősen meghaladó, magas kamatszint csak az alábbi, lényeges feltételek együttes teljesülése esetén volt elérhető:

– a megtakarítás összege 150 000 Ft és 25 millió Ft közötti,
– a megtakarítás 1/3 részét betétbe, 2/3 részét pedig befektetési alapba kellett elhelyezni,
– a megtakarítást a befektetési alapok közül kizárólag zártvégű befektetési alapokba, zártvégű eszközalapokba vagy K&H hozambiztos életbiztosításba lehetett elhelyezni,
– 60 napos futamidejű betétlekötésre vonatkozóan,
– csak új megtakarítás esetén.

A GVH megállapította továbbá, hogy az ATM képernyőin, az óriásplakátokon, a citylight plakátokon, a sajtóhirdetésekben, a szórólapokon és a kirakatmatricákon megjelenő reklámok nem utaltak arra, hogy egy kombinált (betéti és befektetési) termékről van szó. Ezeknek a reklámeszközöknek a fő üzenetében nem került az ismertetésre, hogy az ígért kamat csak a betéti részre vonatkozik.

Mindezek alapján a GVH megállapította, hogy a K&H 1. a 7,8%-os kamat és EBKM eléréséről megtévesztő tájékoztatást nyújtott, 2. megtévesztő módon azt is sugallta az egyes tájékoztatásokban, hogy a K&H MIX megtakarítás esetében egy betéti termékről van szó.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

– a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el,
– a K&H-t az elmúlt 5 évben két alkalommal már elmarasztalta a GVH a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás tanúsítása miatt,
– a jogsértéssel érintett termék – a nem kiszámítható hozamra tekintettel – bizalmi jellegű.
(BrandTrend)