Kategória: Képes hír és Kutatás.

Admin kategória: Képes hír.

A felmérés 11 észak-amerikai, európai és ázsiai ország több mint 6 000 fogyasztójának részvételével zajlott. Az eredményből kiderül, hogy bár a fogyasztók számára továbbra is a minőség és az ár a legfontosabb szempont, 83%-uk azt is nagyon fontosnak tartja, hogy a piacra újrahasználható vagy újrahasznosítható termékek kerüljenek. A megkérdezettek közel háromnegyede (72%) már jelenleg is több környezetbarát terméket vásárol, mint öt éve, és 81%-uk úgy gondolja, hogy ez még inkább így lesz a következő öt évben.

„A vásárlói szokások változása – egyre több fogyasztó hajlandó többet fizetni a környezetbarát termékekért – jól mutatja, hogy a vállalatoknak is erőteljesebben kell törekedniük a fenntartható működés megvalósítására” – mutatott rá Jessica Long, az Accenture Strategy ügyvezető igazgatója. „A vállalatok minden iparágban tudatosan törekednek erre, és támogatják a ‘körkörös’ gazdaság (circular economy) létrejöttét, mint a növekedést és a versenyelőnyt nyújtó agilitást ösztönző új lehetőséget.”

Nem meglepő módon a fogyasztók vásárlási döntését leginkább a minőség (89%) és az ár (84%) befolyásolja, de a megkérdezettek közel fele (49%) az egészségügyi és biztonsági szempontokat is fontosnak tartja, míg a környezetterhelést 37% kezeli kiemelten.

A vizsgálat rámutat arra, hogy a fogyasztók véleménye szerint az újrahasznosított, illetve újrahasználható technológiák és anyagok használatában kulcsszerepet játszó vegyipar nem törődik kellően működése környezetkárosító hatásával. A fogyasztók egynegyede (26%) úgy véli, hogy a vizsgálatban megemlített kilenc iparág közül pont a vegyipar figyel oda legkevésbé a környezetet károsító hatásokra.

A fogyasztók a termékek és szolgáltatások környezeti terhelésére vonatokozó kommunikáció terén is a vegyipari vállalatoknak adták a legalacsonyabb pontszámot – 72% nem nagyon, vagy egyáltalán nem bízik meg az ilyen jellegű kommunikációban.

„A felmérés eredményei fontos tanulságokkal szolgálnak a vegyipari cégek számára, akiknek egyértelműen oda kell figyelni a fogyasztók negatív véleményére, és törekedniük kell a fenntartható anyagok versenyképes áron történő előállítására” – mutatott rá Rachael Bartels, az Accenture vegyiparért és természeti erőforrásokért felelős praxisát vezető igazgatója. „A vegyiparra fontos szerep hárul a körkörös gazdaság mielőbbi megteremtésében. Ha az iparág nem vállal vezető szerepet ebben a törekvésben most, akkor a lemaradást kockáztatja.” 

A vizsgálat további eredményei szerint a fogyasztók a műanyagot tartják a legkevésbé környezetbarát anyagnak (77%), a papírt pedig 55%-uk nevezte meg a leginkább környezetbarát alapanyagként.

Az American Chemistry Council (ACC) becslése szerint például a műanyagból készült termékek körkörös gazdaságának megteremtésével 38 500 munkahely jöhetne létre és több milliárd dollár bevételhez jutna az Egyesült Államok, ha sikerülne bővíteni a pirolízis, vagy más fejlett műanyag-újrahasznosító technológiák alkalmazását. A vegyipari cégek katalizátorként ösztönözhetik a körkörös gazdaságra való átállásban rejlő 4 500 milliárd dolláros üzleti lehetőség kiaknázását, amely számukra is jelentős bevételeket teremthet – állapította meg az Accenture Strategy körkörös gazdaságról készített kutatása.