Kategória: Hír és Kutatás.

Admin kategória: Hír.

Közel 1300 milliárd forint forgalmat ért el az élelmiszerek kiskereskedelme 2014. december-2015. szeptember között, a Nielsen által mért kilencven termék kategóriából; 5 százalékkal többet, mint az előző évi hasonló időszak során. Mennyiséget tekintve szintén 5 százalékkal emelkedett a bolti eladás, állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat Kiskereskedelmi Indexe.

„A piac nagyarányú bővülésének egyik motorja, hogy a nagy forgalmú szomjoltó italokból átlag felett bővült az élelmiszerboltok bevétele az elmúlt tíz hónap során” – tájékoztat Szűcs-Villányi Ágnes, a Nielsen osztályvezetője. – Csak szomjoltó italokból tíz százalékkal, mintegy 275 milliárd forintra emelkedett az élelmiszer-kiskereskedelem forgalma egyik tíz hónapos időszakról a másikra. Kiemelkedik értékben is, mennyiségben is kétszámjegyű növekedésével italok közül az energia- és sportital, valamint a jeges tea. De átlag feletti mutatókat regisztráltunk értéket tekintve sörnél, szénsavas üdítőitalnál, ásványvíznél és gyümölcslénél is.”

Figyelemre méltó a 200 négyzetméteres és kisebb hagyományos üzletek jelentős piaci részesedése szénsavas üdítőitalnál, energia- és sportitalnál továbbá sörnél; 42, 40, illetve 39 százalékkal legutóbb december-szeptember között.

Erősen koncentrált viszont az ásványvíz bolti eladása: a 400 négyzetméternél nagyobb egységek viszik el a forgalom 72 százalékát.

A bolttípusok súlya némileg változott az élelmiszerek eladásánál. A szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2 500 négyzetméteres csatorna piaci részesedése élelmiszereknél 38 százalékról 39-re emelkedett, egyik tíz hónapos időszakról a másikra, érték szempontjából. Ezzel egy időben a 2 500 négyzetmétert meghaladó üzletek részaránya 28-ról 27 százalék lett.

Módosult az élelmiszer-kiskereskedelem közel 18 ezer üzletből álló hálózatán belül az összesen mintegy 15 600 hagyományos kis üzlet fontossága is. Amíg az 51-200 négyzetméteres boltok részaránya az élelmiszerek eladásából 17 százalékról 18-ra emelkedett, addig az 50 négyzetméteres és kisebb egységekre 9 százalék után legutóbb 8 százalék jutott, legutóbb december-szeptember között.

„Ami a régiókat illeti, mindenütt emelkedett az élelmiszerek kiskereskedelmi eladása értékben és mennyiségben is, de eltérő mértékben” – mutat rá Szűcs-Villányi Ágnes. – Érték és mennyiség szempontjából is átlag feletti, 6-6 növekedési arányokat regisztráltunk a Budapestet és Pest megyét magában foglaló centrumban. Csak értéket tekintve mind északkeleten, mind délkeleten plusz 5 százalék a mutató. Északnyugaton és délnyugaton pedig a forgalom értéket tekintve 3-3 százalékkal emelkedett, tíz hónapos összehasonlításban.”

A Nielsen által mért kilencven élelmiszer kategória értékben mért kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok piaci részesedése. Százalékban. (Forrás: Nielsen)

Bolttípus 2013. december-

2014. szeptember

2014. december-

2015. szeptember

2 500 nm felett 28 27
401-2 500 nm 38 39
201-400 nm 8 8
51-200 nm 17 18
50 nm és kisebb 9 8

(BrandTrend)