Kategória: Képes hír és Kutatás.

Admin kategória: Képes hír.

Több mint 1000 milliárd forint forgalmat ért el az élelmiszerek kiskereskedelme 2014. december-2015. július között a Nielsen által mért kilencven termék kategóriából; 4 százalékkal többet, mint az előző évi hasonló időszak során. Mennyiséget tekintve 3 százalékkal emelkedett a bolti eladás. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat Kiskereskedelmi Indexe.

cola

„A nagy forgalmú alkoholmentes szomjoltó italok kiemelkedő növekedése jelentős mértékben járult hozzá az átlagos forgalom bővüléséhez” – tájékoztat Barta Mónika, a Nielsen ügyfélkapcsolati igazgatója. – „Szénsavas üdítőitalból és ásványvízből 7-7 százalékkal emelkedett a boltok bevétele december és július között, a tavalyi hasonló periódushoz viszonyítva. Gyümölcsléből pedig 10, jeges teából 9 százalékkal.”

Mellettük figyelemre méltó, kétszámjegyű növekedést ért el mind értéket tekintve, mind mennyiség szempontjából például az energia- és sportital, továbbá a chips.

A bolttípusok súlyánál két fontos tényező érdemel említést: Továbbra sem nőtt a kiskereskedelem koncentrációja élelmiszereknél. Teljes hazai forgalmukból a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzletekre ugyanúgy 66 százalék jutott a legutóbbi nyolc hónap során, mint egy évvel korábban.

Ezzel együtt kis mértékben erősödött a hagyományos kis üzletek közül a csaknem hatezer hagyományos, 51-200 négyzetméteres egység piaci pozíciója. Értékben mért piacrészük ugyanis 17 százalékról 18-ra emelkedett, egyik nyolc hónapos időszakról a másikra. Ezzel egy időben a közel tízezer egységből álló 50 négyzetméteres és kisebb boltok részaránya 9-ről 8 százalékra csökkent.

„Regionálisan mindenütt nőtt az élelmiszerek kiskereskedelmi eladása értékben és mennyiségben is, de eltérő mértékben” – mutat rá Barta Mónika. – „Mindkét szempontból átlag feletti növekedési arányokat regisztráltunk a Budapestet és Pest megyét magában foglaló centrumban. Csak értéket tekintve pedig a délkeleti régióban.”

A Nielsen által mért kilencven élelmiszer kategória értékben mért kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok piaci részesedése. Százalékban. (Forrás: Nielsen)

Bolttípus 2013. december-

2014. július

2014. december-

2015. július

2 500 nm felett 28 27
401-2 500 nm 38 39
201-400 nm 8 8
51-200 nm 17 18
50 nm és kisebb 9 8

(BrandTrend)