Kategória: Hír és Kutatás.

A legújabb Gemius-jelentés (Users engaging with online ads) bemutatja azon internetezők szociodemográfiai profilját, akik az online reklámmegjelenéseket generálják, valamint azokét is, akik nem kattintanak. A jelentésből azt is megtudhatjuk, mely piacokon kattintanak a legnagyobb arányban a felhasználók a hirdetésekre, és hol a legmagasabb az átkattintási arány (CTR). Az elemzés a következő közép- és kelet-európai országokra terjed ki: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Szerbia és Ukrajna.

A tanulmány szerint Észtországban és Ukrajnában inkább a nők, mint a férfiak kattintanak a hirdetésekre (56%, 44%). Ennek épp az ellenkezője tapasztalható Bulgáriában, Horvátországban és Szerbiában. Ezekben az országokban a férfiak alkotják a hirdetésekre kattintó internetezők több mint felét.

Hasonló különbségek figyelhetők meg az életkor terén. Például a hirdetésre kattintó 16–24 éves internetező korosztály aránya a legmagasabb Ukrajnában (27%) és Romániában (26%), míg a legalacsonyabb Horvátországban (8%).

A hirdetésekre kattintó internetezők életkora

kattintok eletkora

Iskolai végzettség terén a hirdetésekre kattintó internetezők megoszlása valamennyi vizsgált országban hasonló képet mutat. Minden országban az internetfelhasználók több mint a fele válaszolta azt, hogy középfokú végzettséggel rendelkezik, vagy megkezdett középiskolai tanulmányokat folytat.
(BrandTrend)