Kategória: Kutatás.

Az arculatilag egységes megjelenés hiányosságai égető problémaként jelentkeznek a vállalati dokumentumok esetében – mutat rá a BKF Marketing Intézetének és az Arculat és Identitás című könyv kiadójának közös kutatása.

diagram4Forrás: BKF

Mint azt a kutatás definiálta, a válaszadóknak vállalati dokumentumok alatt a nem reklámcélú megjelenést kell érteni, így pl. ajánlatok, döntés-előkészítő anyagok, prezentációk, és információs anyagok tartoznak ide.

diagram3
Forrás: BKF

A válaszok alapján a legtöbb gondot a vállalati dokumentumok megjelenésében az egységes betűtípus használata, a megfelelő tördelés, a prezentációk formája, a táblázatok egységessége, az arculati színek betartása és a logóhasználat okozza. Az is kiderült, hogy bár a többség igen fontosnak tartja az egységes arculati megjelenést a külső és belső kommunikáció során is, mégsem jár el a szerint. A kutatás arra is fényt derített, hogy bár a cégek nagyobbik hányadánál léteznek (központilag) előre elkészített sablonok, ám azokat a munkavállalók nem minden esetben, vagy nem maradéktalanul használják. Ennek több oka is lehet: a feszes munkavégzés miatt nincs rá idő, nem tudják, hol találják a sablonokat, azok túl bonyolultak, így nem tudják kezelni őket.

diagram2
Forrás: BKF

Kifelé és befelé egyaránt fontos

Érdekesség, hogy míg a megkérdezettek saját magukat jóra értékelik az előírások betartása kapcsán, addig kollegáikat már csak közepesre. Annak kapcsán, hogy a munkatársak által készített dokumentumok mennyire egységesek vizuálisan, mennyire felelnek meg az arculati előírásoknak, a válaszadók 1-5-ös skálán közepest adtak (3,38). Ugyanakkor mikor a válaszadók által készített anyagokról volt szó, a saját teljesítményük már jóra (4,38) értékelték. Bár a cégek többségénél léteznek előre elkészített sablonok, azokat a munkavállalók gyakran egyáltalán nem, vagy nem megfelelően használják. A kutatás egyik megállapítása, hogy a válaszadók szerint az egységes arculat rendkívül fontos, 1-5-ös skálán 4,88-as átlagot ért el. Mi több, arra a kérdésre, hogy annak hiányosságai a vállalati dokumentumok esetében mennyire jelentenek égető problémát, 81 százalék 4-est és 5-öst adott. Kiderült az is, hogy az egységes arculat betartását a megkérdezettek nem csak kifelé, a külső vállalati partnerek felé tartják fontosnak. A megkérdezettek 78,4%-a ugyanis úgy véli, hogy az a kifelé és befelé irányuló anyagok esetében egyaránt fontos.

diagram1
Forrás: BKF

„Megfelelőtől a katasztrofálisig”

A saját szervezetnél készülő vállalati dokumentumokat arculati egységesség szempontjából a válaszadók fele megfelelőnek értékelte, míg 22,54%-uk lát fejlesztenivalót, és fontos hányaduk, minden negyedik megkérdezett kifejezetten negatívan vélekedett a céges dokumentumok kapcsán. A negatív válaszok között igen extrém jelzők is megjelentek, mint például a „gagyi, semmitmondó, szétesett, nincs egységes arculati kézikönyv, katasztrófa, kaotikus”.
(BrandTrend)