Kategória: Kutatás.

Ezúttal a Vásárlási Hajlandóság Indexében mutatkozott a legnagyobb mértékű csökkenés, értéke jelenleg 102 pont, ami minden eddiginél alacsonyabb.
A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem által közösen mért komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) 2008 decemberéhez képest még tovább csökkent, közel 10 ponttal lett alacsonyabb, jelenleg 114,5 ponton áll.

A komplex Fogyasztói Bizalom Index alakulása 2007. március és 2009. március között
gfk1
Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index, 2009. március 

Ezúttal az öt komponensből felépülő komplex mutatószám minden komponense tovább süllyedt, vagy stagnált. Az ország jelenlegi gazdasági helyzetét igen kedvezőtlennek ítélték a válaszadók, 92 százalékuk szerint a gazdasági helyzet rosszabb, mint egy évvel korábban volt. (A válság előtt arányuk 60 százalék körül ingadozott.) Honfitársaink ráadásul a jövőre vonatkozóan is borúlátóbbak: tízből nyolcan úgy vélik, az ország rossz helyzetben lesz a következő 12 hónapban. (A válság előtti időszakban „csupán” tízből hatan gondolták így.)
A Vásárlási Hajlandóság Indexében (VHI) mutatkozott a legnagyobb mértékű csökkenés, 15,6 pontot esett, értéke jelenleg 102 pont, ami minden eddiginél alacsonyabb.

A Vásárlási Hajlandóság Index alakulása 2007. március és 2009. március között
gfk2
Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index, 2009. március 

A Fogyasztói Várakozások Indexe (FVI) tovább csökkent, értéke 2009 márciusában 125,8 ponton áll.

A munkanélküliségre vonatkozó várakozások továbbra is pesszimisták: a megkérdezettek többsége (86%) a munkanélküliség növekedésére számít a következő egy évben. A kedvezőtlen várakozások nem alaptalanok, hiszen a válság következtében a munkanélküliek száma folyamatosan emelkedik.

Az inflációs várakozásokat illetően a megkérdezettek háromnegyede (76%) számít az árak emelkedésére az elkövetkező egy évben. Ez kissé magasabb arány, mint az előző negyedévben (66%), de még mindig alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakában mért arányhoz képest (91%). A megkérdezettek átlagosan 10,2 százalékos inflációval számolnak.

A család reáljövedelmével kapcsolatos várakozások változatlanul azt mutatják, hogy a megkérdezettek kétharmada (65%) az inflációnál kisebb mértékű jövedelemnövekedésre számít a következő 1-2 évben.

Az előző időszakhoz képest nem változott a hitelfelvételi kedv: tízből hatan soha sem vennének fel hitelt, egyharmaduk pedig az időpontot nem tartja megfelelőnek. A megkérdezettek több, mint fele (56%) számít növekvő hitelkamatokra a következő 12 hónapban.

Nem változott számottevően a válaszadók véleménye az előző negyedévhez képest a megtakarításokkal kapcsolatban. A megkérdezettek fele szerint (53%) nem alkalmas az idő a megtakarításaik felhasználására. A válaszadók egyötöde (20%) pedig nem rendelkezik megtakarítással.

Továbbra is alacsony a tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv:
2009 első negyedévében a válaszadók közel egyharmada szerint nem érdemes nagyobb háztartási eszközt vásárolni. Ha vásárolnak, leginkább azért teszik, mert szükséges.

A lakásvásárlást érdemesnek tartók aránya stabilan 40 százalék körül mozog, ezzel szemben a lakásuk eladását a válaszadók kevesebb, mint egytizede tartja érdemesnek. (Egy év alatt negyedére csökkent az arányuk). A vásárlás mellett szóló legfőbb érv, hogy jó befektetés, viszont a hitelfelvétel feltételeinek szigorítása jelentősen megnehezíti a lakásvásárlást.
A felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet végezte.
(BrandTrend)