Kategória: Képes hír és Piac.

Admin kategória: Képes hír.

Fordulópontot jelentett a hazai kereskedelem történetében, amikor húsz évvel ezelőtt, 1995-ben megalakult a COOP Üzletlánc, amely több évtizedes működés után gazdasági társaságként folytatta tevékenységét.

A szövetkezeti szerveződésű működés és a magyar kereskedelem történetében egyaránt jelentős fordulópont volt, amikor éppen húsz esztendeje, 1995-ben a COOP csoportot alkotó üzletek vezetői úgy döntöttek, hogy összefognak, és tagjaik együttműködését új szintre emelve COOP Üzletláncként folytatják tevékenységüket. A COOP története jóval régebben, mintegy száz éve kezdődött, ám ma már világosan látszik, hogy az évtizedekre visszanyúló, mindenki által jól ismert kereskedelmi tevékenységet új tartalommal töltötte meg a két évtizeddel ezelőtti döntés.

Az összefogás ereje

A lépést a rendszerváltás után megváltozott gazdasági helyzet kényszerítette ki, hiszen 1990 után az akkor 273 darab ÁFÉSZ működési környezete jelentősen megváltozott. A hirtelen, és gyökeresen átalakult piaci feltételek következtében visszaesés mutatkozott a szövetkezetek forgalmában, és félő volt, hogy ez a társulási forma visszaszorul a magyar gazdaságban, amely hosszabb távon a szövetkezeti kereskedelem végét is jelenthette volna.

Az ÁFÉSZ tagsága döntéskényszerbe került, ám felismerve az idő szavát, egyértelművé vált a vezetés számára, hogy a piaci pozícióik stabilitásához, versenyképességük fenntartásához teljesen új alapokra kell helyezni a szövetkezeti kereskedelmet. A rendszerváltás után, 1993-ban létrejött egy saját regionális beszerző és elosztó rendszer, a PRO-COOP hálózat 11 régiós központtal, melyeknek legfőbb feladata a beszerzési és az elosztási munka koordinálása volt. Majd az Áfészek Országos Tanácsa 1995-ben határozott a COOP Üzletlánc megalapításáról. Mindössze két év alatt, 1997-re már 203 ÁFÉSZ mintegy 1325 üzlete csatlakozott a hálózathoz. Ebben az évben létrehozták CO-OP Hungary Rt.-t, mely az ÁFÉSZ-ek gazdasági integrációs csúcsszerveként működött a továbbiakban.

Az üzletlánc a 2000-es évek elején nemzetközi példákat figyelembe véve fejlődött tovább. A COOP ekkor svéd és norvég nemzetközi szövetkezeti partnerek mintáján, franchise alapon szerveződött újjá.

A COOP Gazdasági Csoport 100 százalékban magyar tulajdonú kereskedelmi lánc, amelynek mintegy 700 magyar kis- és középvállalkozás alkotja tagságát. A cégcsoport tavalyi árbevétele meghaladta az 560 milliárd forintot, a COOP több mint 32 ezer alkalmazottjával egyben az ország egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója. Az üzletláncnak közel 3000 franchise boltja van, és további 2000 üzletet lát el áruval. A COOP ezért egyedülálló módon az ország szinte minden településén jelen van, naponta 1,5 millió vevő fordul meg boltjaiban.

coop3

Társadalmi felelősségvállalás

A kereskedelmi lánc társadalmi felelősségvállalása is jelentős. Ez mindenekelőtt abban érhető tetten, hogy korábbi dolgozóit megtartotta a gazdasági társasággá alakuló cég, amely így nem vett részt a kilencvenes évek nagy elbocsátási hullámában. Ennek köszönhetően dolgozói között ma is szép  számmal vannak olyanok, akiknek a COOP az első, és vélhetően az egyetlen munkahelye. Több évtizedes munkájuk garancia a szakértelemre és a minőségre.

A cég felelősségét hangsúlyozó programok között egyedülállóként emelkedik ki a kezdetek óta hazai élelmiszertermelést középpontba állító „Coop Rally, a minőségi magyar termékekért” szakmai program. A COOP hálózat idén üzleti partnereivel összefogva immár tizedik alkalommal szervezte meg az eseményt. A Coop Rally eredménye, hogy az elmúlt évek során a szakmai kereten túlnőve sikeresen szólította meg a fogyasztók széles rétegét.

A COOP 1996 óta támogatja a Magyar Olimpiai Csapatot, 2013-tól gyémántfokozatú támogatóként. Két évvel ezelőtt az üzletlánc megszervezte az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és megelőző szűrővizsgálatok pilléreken alapuló, „Együtt az egészségért!” programsorozatot, mellyel házhoz vitte az egészséget. A Coop Segély Alapítvány 2010 óta közvetlen adományokkal segíti az önhibájukon kívül bajba jutott embereket és a nevelőotthonokban és nevelőszülőknél élő különleges ellátást igénylő gyermekeket.

Az üzletlánc regionális és lokális szinten is szerepet vállal az emberek mindennapjaiban, így támogatja az önkormányzati-, kulturális- és sport rendezvényeket, a nemzeti identitásunk, hagyományaink megőrzését segítő klubokat, sportegyesületeket, iskolákat. Emellett a hálózat vezetői aktív szerepet vállalnak a helyi közéletben és részt vesznek a gazdasági környezet alakításában és a vállalkozások érdekképviseletében.
(BrandTrend)