Kategória: Karrier és Képes hír.

Admin kategória: Képes hír.

Egyes kutatások szerint Magyarországon a fehérgalléros állások 75%-a kapcsolatok révén, informális úton kerül betöltésre. Minél nagyobb és aktívabb a kapcsolatrendszerünk, annál rövidebb idő alatt találunk új állást.

Az üzleti kapcsolatépítés szerepe és az erre való igény az utóbbi években felerősödött hazánkban. Az Egyesült Államokban a kapcsolatépítés (networking) hagyománya már beleivódott az üzleti kultúrába, ugyanolyan – vagy még inkább – fontosnak tartott szempont a sikeres karrier és az üzleti növekedés érdekében, mint a kreativitás vagy a szakmai tudás.

Connect Club az USA-ban is újnak számító, azonban évek óta sikeresen működő és egyre népszerűbb modell alapján megvalósított új üzleti kapcsolatépítő rendezvénysorozat, amely nemcsak a cégvezetők részére nyújt kapcsolatépítési lehetőséget, hanem az üzleti élet minden területén dolgozó szakember számára, menedzserektől az ügyintézőig. Az új üzleti kapcsolatok és az új üzletek létrejöttén túl a karrierépítés kap kiemelt figyelmet, főképp a kezdő vagy csak néhány éve dolgozók részére, akik még nem rendelkeznek kiterjedt kapcsolatrendszerrel. Az ő esetükben a Connect Club rendezvényei – amelyek a kötött, uniformizált ismerkedési forma helyett egy közvetlenebb, oldottabb, parti hangulatúak – lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok gyors és nagyszámú bővítésében, amely által sikeresebb karriert építhetnek, könnyebben találnak nagyobb kihívást jelentő, jobb fizetést nyújtó állást. Továbbá a megszokott 10-20 fős résztvevő helyett egyszerre 150-200 szakemberrel van lehetőségünk kapcsolatot létesítenünk. Az üzleti kapcsolatok építése így könnyebbé és gyorsabbá válik, rövidebb idő alatt nagyobb számú kapcsolatok létrejöttéhez vezet.

Ugyanakkor a Connect Club hasznos platform a szakmai múlttal és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek számára is, akik új munkatársakat, új tehetségeket szeretnének felkutatni avagy üzleti kapcsolataikat szeretnék bővíteni, új ügyfeleket keresnek.

Job-Networking

A kapcsolatépítésnek nemcsak a karrier és az üzleti sikeresség szempontjából van fontossága, de a közösség és a társadalom is jelentékeny módon profitál az emberek széles és sűrű kapcsolatrendszeréből, az ún. társadalmi tőkéből. Más tőkefajtákhoz hasonlóan a társadalmi tőke is erőforrás, így annál sikeresebb valamely társadalom, annál erősebb egy-egy gazdaság, minél több társadalmi tőkével rendelkeznek a közösségek. Az emberek közötti együttműködés és bizalom mértéke a gazdasági-társadalmi hatékonyság egyik kiemelkedő erőforrása, sőt kifejezetten az egyes gazdaságok sikerességének a mércéje is.

Egyes kutatók szerint az életünk sikerességét, biztonságunkat és jólétünk érzetét, de még egészségünket is befolyásolja az, hogy kiket ismerünk és kiktől függünk. A kapcsolatrendszer (hálózati tőke) értéket teremt, és cselekvési potenciált jelent. A felhasználásával termelt érték lehet anyagi (pénz, vagyon, termék, anyagi szolgáltatás) vagy nem anyagi jellegű (befolyás, presztízs, pozíció, bizalom). Ennek révén egyrészt társadalmi szükségletek elégíthetők ki, másrészt a kialakult kapcsolatháló felhasználásával jobbá tehető az egyén és a közösség élete.
(BrandTrend)