Kategória: Hír és Piac.

Admin kategória: Hír.

A Fidelity International globális alapjainak portfólió menedzserei már a 2016-os évre koncentrálnak, Dan Roberts, Jeremy Podger és Hilary Natoff a globális befektetésekhez adnak tanácsot, és elmondják, mit várnak jövőre a globális piacokon.

Dan Roberts portfólió menedzsert (Fidelity Global Dividend alap) főleg a vállalati nyereségesség összesített szintje aggasztja, mely véleménye szerint jelenleg fenntarthatatlanul magas. Emiatt nem csodálkozna, ha jövedelemnövekedéshez kapcsolódó várakozásoknak az elmúlt pár évben tapasztalt lefelé történő módosítása 2016-ban is megismétlődne. Ez azt jelenti, hogy a 12 hónappal ezelőtti jövedelem-előrejelzéseken alapuló értékeléseket óvatosan kell kezelni, mivel kiderülhet róluk, hogy túlzottan optimisták.

“Míg az összesített piaci fundamentális adatok és értékelések aggodalmat keltőek, vannak olyan rejtett zugok, amelyekből még érték nyerhető ki – jelenleg ezekre koncentrálunk. Kedvenceink továbbra is azok a vállalatok, melyeknek tartósan fennálló versenyelőnyüknek (pl. márkaneveiknek, értékesítői hálózatuknak vagy a jogi környezetnek) köszönhetően az átlagosnál jobb esélyük van a nyereségszintjük megtartására vagy növelésére, és hajlamosak is osztalékként kiosztani ezt a profitot. Az ilyen cégek tudják a legjobb eséllyel átvészelni a gazdasági nehézségeket, ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy az egészséges mértékű, hosszú távú hozam igazi záloga a megbízható jövedelemtermelő képességgel rendelkező részvényekre alapozott stratégia” – mondja Roberts.

Ágazati szinten úgy látja, hogy a nyereségességet övező aggodalmak például a nyersanyagok és az ipari termelés területén a legsúlyosabbak, ahol a jelek szerint számos részvény a potenciáljánál nagyobb mértékű jövedelmet termel. Egyes esetekben az osztalékfizetést veszélyeztető kockázatok is jelentősek. De a jelenlegi körülmények között az egészségügy és a fogyasztási ágazatok továbbra is vonzónak számítanak – az ilyen cégek sok készpénzt generálnak, mérlegük stabil, hozamuk egészséges (vagyis konkrét fedezet áll mögötte).

Jeremy Podger portfólió menedzser (FF World Alap) szerint az elmúlt években előnyösnek bizonyult, ha a piacnak azokon a területein szereztünk kitettséget, melyeken pozitív előjelű volt a jövedelem növekedése – regionális szempontból az USA és Japán, az ágazatokat tekintve pedig a luxuscikkek, a technológiai és az egészségügyi vállalkozások tartoztak ide. Az előttünk álló 12 hónap során még fontosabb lesz, hogy tisztában legyünk a tartós jövedelemnövekedési potenciál forrásaival. Bár azok a területek, amelyeken a jövedelemre nyomás nehezedik, erősen alulteljesítettek, egyelőre mégsem tűnnek elég olcsónak ahhoz, hogy érdemes legyen miattuk stratégiai léptékben átalakítani a portfóliónkat.

“Regionális szinten az USA munkaerőpiacának közelmúltbeli megerősödése újabb érvvel támasztotta alá a Fed kamatemelését. Sőt, ahogy a piacok kezdték mind valószínűbbnek látni a kamatemelést, a reakció inkább pozitív volt, mint negatív. Ami a jövőt illeti, szerintem az USA kamatainak enyhe emelkedése nem lesz rossz hatással a piacokra. A többi régió közül a feltörekvő piacok a hosszú távú növekedési potenciáljukhoz képest olcsóbbak, mint voltak, de néhányuknak az árupiaci árak beszakadása által előidézett kihívásokkal kell szembenézniük. A gazdasági és politikai kockázatok nőttek. A kínai gazdaság növekedésének lassulása jól ismert tény, és főleg az infrastrukturális kiadásokhoz kapcsolódó ágazatokat érinti. Ugyanakkor az alacsony értékeltségek miatt ez nem jelenti azt, hogy Kína és Hong Kong megítélése egyértelműen negatív” – mondja Podger.

A tágabb összefüggéseket szemlélve, a jövedelmek alapján a piac drágább, mint egy évvel ezelőtt volt, de a részvények számára ismét támogatást jelent a többi eszközosztályhoz képest kedvezőbb értékeltségük. Ennek alapján okkal feltételezhető, hogy a vállalati jövedelmek 2016-ban globális szinten csak szerény mértékben nőnek majd. A részvényválogatás során azokra a vállalatokra kell összpontosítani, amelyek középtávon egyértelműen a többiekénél jobb nyereségnövekedést tudnak felmutatni.

Hilary Natoff portfólió menedzser (FF Global Health Care , FF Global Demographics Alap): “A közelmúlt megnövekedett volatilitása ellenére derűlátó vagyok az egészségügyi szektor hosszú távú kilátásaival kapcsolatban. Véleményem szerint olyan K+F áttörések előtt állunk, melyek a következő 5-10 év során teljesen átalakítják majd az orvostudományt. Úgy látom, az egészségügyi papírok értékeltségei a hosszú távú historikus adatokat tekintve nem egyoldalúan magasak a többi ágazathoz képest, és a következőkben említett strukturális tényezők továbbra is lehetővé teszik majd a hosszú távú fejlődést.”

A világ népességének öregedése, a megváltozott életmód és az ehhez kapcsolódóan mind gyakoribbá váló krónikus betegségek továbbra is garantálják az egészségügy iránti kereslet növekedését. A K+F termelékenységének fokozódása és a genom jobb megértése javította az ágazat által kifejtett tevékenység általános célirányosságát, és felgyorsította az új gyógyszerek piacra kerülését is.

Megnőtt a fejlődő piacok gyógyszerigénye is, aminek hatására erőteljesen javult a globális egészségügyi cégek jövedelmezősége.

“A sajtó részletesen beszámolt az USA emelkedő gyógyszerárairól, ezért fontosnak tartom, hogy kontextusba helyezzük a témát. Nem vitás, hogy az Egyesült Államokban drágábbak a gyógyszerek, mint a világ többi részén, de ez évek óta így van, és része az USA magán-egészségügyi rendszere dinamikájának. Az is kétségtelen, hogy e téren rövid távon nem is várható sok változás, amint azt az „Obamacare” program korlátozott hatása is bizonyítja. A legvalószínűbb fejlemény talán az lesz, hogy a jövőben nem lesznek a korábbiakhoz hasonló, nagymértékű áremelkedések, de az egyes elemzők által előre jelzett árcsökkenésre nem számítok. Az én szememben a gyógyszerár-emelkedés miatt a Valeantnál tapasztalt közelmúltbeli problémák arra világítanak rá, hogy még jobban oda kell figyelnünk az egyes cégeket érintő egyedi kockázatokra, melyek középtávon komoly hatással lehetnek a nyereségre. Személyes kedvenceim a ritka betegségek kezelésére szolgáló, ún. árva gyógyszerek, melyek eddig lefedetlen gyógyászati igényt elégítenek ki – ezekre ugyanis kisebb árnyomás hat. Azt is érdemes megemlíteni, hogy én viszonylag óvatosan kezelem a biotech-ágazatba, főleg a kisebb, még nem bizonyított vállalatokba történő befektetések kérdését” – mondja Natoff.

2016 az egészségügyi ágazat fejlődésének újabb fontos állomása lesz. Az alacsony kamatok kedvezően hatnak majd a további vállalatfelvásárlási tevékenységre, és a nagy gyógyszeripari cégek továbbra is előszeretettel fogják felvásárolni az új gyógyszerek kifejlesztésén dolgozó, innovatív vállalkozásokat. A humán genom szekvenciájának meghatározása és a célzottabb K+F tevékenység hatására nőni fog az engedélyezett új gyógyszerek száma is. Szorosabbá válik a technológiai és az egészségügy területén működő vállalatok közötti kapcsolat is, mivel e két ágazat korábban soha nem látott intenzitású együttműködésbe kezdett. Végül megemlíti, hogy “az egészségügyi ágazat szilárd történelmi alapokon nyugszik, ezért ellen tud állni az olyan jellegű piaci volatilitásnak, melynek okai nem magában az ágazatban keresendők”.
(BrandTrend)