Kategória: Aktuális és Hír.

Admin kategória: Hír.

A kommunikációs iparági összefogással felállított ad-hoc bizottság megállapította, hogy az Agency Toplist létrehozásának módja alapvető jogi és etikai feltételeknek nem felel meg.

A BrandTrend-et a MAKSZ tájékoztatta:

“A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) a társszakmai szervezetekkel, az Önszabályozó Reklámtestülettel (ÖRT), az IAB Hungaryvel, a Magyar Reklámszövetséggel (MRSZ) együtt, a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség (DIMSZ) Jogi és Adatkezelési tagozata által delegált adatvédelmi szakemberek, továbbá kutatási szakember és ügyfelek közreműködésével, közös ad hoc feltáró bizottságot hoztak létre, mely áttekintette az Agency Toplist körüli vitapontokat. A bizottság egyértelmű állásfoglalást adott ki annak vonatkozásában, milyen alapvető feltételeknek kell megfelelnie egy megkérdezésen is alapuló értékelő rangsor felállításának.

Ezek a következők:

  • Minden újonnan a piacon létre jövő rangsorral, listával szemben elvárt, hogy annak kibocsátója, kezelője egyértelműen beazonosítható, valamint szakmailag független legyen.
  • Bármilyen tevékenységet végezzen a piacon a listát összeállító, azt a legnagyobb szakmai körültekintéssel, minden hatályos jogszabály, piacon elfogadott etikai norma betartásával kell, hogy tegye.
  • Kérdőíves megkérdezés esetén mindenképpen eleget kell tenni az alapvető tájékoztatási kötelezettségnek. A kérdőívben szereplő értékelési skáláknak pontosnak, egyértelműnek és egységesnek kell lennie.
  • Névre szóló kérdőíves megkérdezéssel egyértelműen megvalósul a személyes adatok kezelése, így alkalmazni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírásokat. Többek között biztosítani kell, hogy a megkérdezettek előzetes tájékoztatásának követelménye teljesüljön, a kérdező fél megfelelő jogalappal rendelkezzen a megkérdezésre és a személyes adatok kezelésének célhoz kötöttsége is megvalósuljon.

A korábban részletezett tagokat tömörítő ad-hoc feltáró bizottság megállapította, hogy az Agency Toplist ezen alapfeltételek egyikének sem felel meg.

A lista nem határolható el Fabricius Gábor ügynökség tulajdonostól, akinek ügynöksége az értékelendő ügynökségek listáján szerepel és akinek érdekkörébe tartozik a lista társszervezőjeként megnevezett BrandFestivál is. Ez felveti a transzparencia hiányát és az összeférhetetlenséget a listával kapcsolatban.

Az Agency Toplist által, a lista összeállításához végzett kutatást a bizottság kutatásszakmai szempontból alapvetően hibásnak, adatvédelmi szempontból pedig erősen aggályosnak minősítette.

Az vizsgálatot folytató  bizottság, mivel az Agency Toplist tevékenysége szakmai hibákat tartalmaz, jogilag aggályos, etikai szabályokat sért valamint nem látja biztosítottnak benne a lista  által is megfogalmazott olyan alapértékek megvalósulását, mint a fair play, a transzparencia és az összeférhetetlenség kizárása, felszólítja az Agency Toplist-et, hogy a szakma hitelének megőrzése érdekében vizsgálja felül működését, módszertanát és tevékenysége során az iparági sztenderdeknek és jogi előírásoknak megfelelően járjon el.”

A válasz nyilatkozatot is megkaptuk, amit szintén változtatás nélkül közlünk:

Nyilatkozat
Az Agency Toplist finomhangolja szempontrendszerét
 

“Sikernek értékeljük a MAKSZ-MRSZ-IAB-DIMSZ-ÖRT szakmai állásfoglalását, amelynek szempontjai gazdagítják az új ügynökségi erőrangsort.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a MAKSZ-MRSZ-IAB-DIMSZ-ÖRT közös nyilatkozata üdvözli egy újabb reklámügynökségeket és pr ügynökségeket rangsoroló lista létrehozását, mely cél az Agency Toplist első és legfontosabb célja.

A kezdeményezésünk az elmúlt hónapokban lehetőséget adott az iparág szereplőinek arra, hogy átgondolják, megfontolják listakészítésünk szempontjait, elmondhassák véleményüket az Agency Toplist felépítésével kapcsolatban. Köszönjük nekik, hogy ezt megtették, hiszen értékes munkájukkal segítették az Agency Toplist felépítését, hogy végül kifogástalan minőségű lista kerülhessen a szakma elé, mely konszenzuson alapul. Köszönjük a kritikákat is, de persze mindenekelőtt azt, hogy a piac szereplői biztosítottak bennünket szolidaritásukról. Visszaigazolták, hogy törekvésünk lényegét, az egyenlő feltételek, transzparens folyamatok és független értékelések szerinti versenyt ők is igénylik, rendkívül időszerűnek tartják, és tesznek is érte.

A MAKSZ-MRSZ-IAB-DIMSZ-ÖRT befejezte munkáját és még jóval a lista kiadását megelőzően tette meg szakmai állásfoglalását, melyet így örömmel beépítünk az első Agency Toplist felépítésének folyamatába. A bizottság aggályokat fogalmazott meg a lista adatvédelmi kérdésében, ami miatt már korábban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH) auditot kértünk, mellyel tovább erősítjük a listához kapcsolódó adatgyűjtési tevékenység szigorú szabályok szerinti betartását. A kérdőív kérdéskörét tekintve szakmai kifogásokkal élt, melyeket a jövőben figyelembe veszünk és megfontoljuk az EFFIE és az Aranypenge szerepeltetését a listában, hogy a két hazai verseny súlyának megfelelően szerepelhessen az Agency Toplist értékelési rendszerében. Az ajánlások elfogadásával az Agency Toplist beépíti a MAKSZ-MRSZ-IAB-ÖRT szempontrendszerét, az új listát a szakmai grémium észrevételei alapján finomhangolja. Köszönjük a bizottság értékes észrevételeit!”
(BrandTrend)