Kategória: Aktuális.

Az NMHH szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságokra kiírt pályázatán a Magyar Telekom és a Telenor tavaly frekvenciahasználati jogosultságot szerzett a 790-862 MHz-es sávban. A frekvenciák hatékony kihasználása céljából a szolgáltatók 2014. december 18-án haszonbérleti megállapodást kötöttek, amelyhez az NMHH engedélyét kérték. A hatóság az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokban foglalt hatáskörében a műszaki előírások teljesítését és a jogszabályi környezetet megvizsgálta, és február 24-én jóváhagyta az így megvalósuló másodlagos kereskedelem tárgyában kötött szerződést. A mobilszolgáltatók a frekvenciák 2029-ig szóló haszonbérletéről írták alá a megállapodást, amelyben a frekvenciahasználati jogot kölcsönösen és részben átengedik egymásnak.

Az együttműködés eredményeképpen a szolgáltatók olyan 800 MHz-es LTE-mobiltelefon-hálózatot biztosítanak előfizetőiknek, amely nagyobb kapacitással, valamint jobb technológiai adottságokkal rendelkezik, mint amelyet önállóan építenének ki. Az NMHH műszaki vizsgálatai alapján a szolgáltatók választott LTE-technológiája kielégíti a technológiával összefüggő jogszabályi követelményeket, valamint teljesülnek a sávhasználat feltételei és a hatékony spektrumhasználat elvei is. Az NMHH a jóváhagyást megelőzően vizsgálta azt is, hogy a frekvenciablokkok közös használata és az együttműködési szerződés a jogszabályi követelmények alapján nem veszélyezteti-e a szolgáltatóknak a szélessávú frekvenciapályázat során a hálózatkiépítésre és a lefedettségre tett egyéni vállalásait. A vállalások betartását és a hatósági szerződésekben foglaltak teljesülését az NMHH éves adatszolgáltatás során ellenőrzi.

A másodlagos frekvenciakereskedelem a szabad hírközléspiaci verseny biztosításának Európai Unión belül kiemelten támogatott eszköze. A verseny az elektronikus hírközlési piacon minden esetben két szinten érvényesül: a hálózatok infrastruktúrájának szintjén és azokon biztosított szolgáltatások versenyében. A megosztott frekvenciahasználat európai uniós alapelvéből fakadóan a hazai szabályozás is lehetővé teszi a másodlagos frekvenciakereskedelmet.

A haszonbérleti megállapodás tartalma versenyjogi vonatkozásainak vizsgálatára az NMHH nem rendelkezik hatósági hatáskörrel, így döntését követően a határozatát – tekintettel a haszonbérleti megállapodás versenyjogi vonatkozására – tájékoztatás céljából megküldte a Gazdasági Versenyhivatalnak.
(BrandTrend)