Kategória: Aktuális.

A Magyar Reklámszövetség és a kommunikációs iparág társszervezetei sajnálattal fogadták, hogy az Országgyűlés tegnapi ülésén hozott döntésével figyelmen kívül hagyta az MRSZ és a szakmai szervezetek Reklámadó-törvénnyel kapcsolatos álláspontját.

A jogszabály tegnapi napon megszavazott módosításai egyrészről látszatengedményeket adnak, másrészről tovább súlyosbítják Magyarország legnagyobb árbevételű médiavállalatának adófizetési kötelezettségét, mely intézkedés tovább rontja a reklámadóval, mint különadóval már egyébként is megterhelt iparág helyzetét. Az MRSZ hangsúlyozza továbbá, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése önmagában nem mérsékli a reklámadó médiapiacra gyakorolt káros hatásait.

A  reklámszakma a szektor vállalatainak érdekképviseletén túl  az ország gazdasági érdekeinek szem előtt tartása miatt is emelte fel szavát több ízben az elmúlt hónapokban, mert a reklámadó piaci árnövekedéshez, így, többek között a fogyasztási cikkek árának emelkedéséhez vezet, ami nem csak életszínvonal-csökkentő, hanem várhatóan  inflációgerjesztő hatással is jár. A Price Waterhouse Coopers 2013-as reklámpiaci hatástanulmánya egyértelműen kimutatta, hogy a reklám  kiemelten fontos szerepet tölt be a gazdaság egészséges működésében és közvetlen hatással van a GDP alakulására is.

Miközben a reklámadó káros gazdasági hatásai  hamarosan kézzelfoghatóak lehetnek,  a költségvetéshez hozzáadott értéke várhatóan mindössze 8 milliárd forint, amely elenyésző ahhoz a 800 milliárd  forintos nagyságrendhez képest, amellyel az iparág a gazdaság teljesítőképességhez hozzá tud járulni. A várható káros hatásaira tekintettel az MRSZ és a kommunikációs iparág társszervezetei ismételten kérik a Kormányt, hogy a reklámadóról hozott döntést mihamarabb vizsgálja felül és az új adónemet törölje el.
(BrandTrend)