Kategória: Aktuális.

Most zárult az APEC Vezetői találkozója Pekingben, amelyen a 21 APEC gazdaság államfője – Putyintól Obamáig – vett részt. A találkozó zárásaként bejelentették egy szabadkereskedelmi egyezmény létrehozását – amelyet Ázsia – Csendes óceáni Szabadkereskedelmi Övezetnek hívnak (FTAAP).

A záródokumentum a cselekvési tervek között kitér a reklám önszabályozásra is: “Jóváhagyjuk a reklámozási alapelvekről (önszabályozás) és annak fejlesztése érdekében készített Akciótervet, azzal a céllal, hogy az egységes alapelvek is járuljanak hozzá az APEC országai közötti üzleti munka költségeinek csökkentéséhez.”

Az Akcióterv bevezető szakasza elismeri a reklámozás és az önszabályozás gazdasági jelentőségét: “A reklám, mint a fogyasztás bővülésének fontos hajtóereje, a hazai igény bővítője és a gazdasági növekedés ösztönzője, segíti a vállalatokat és iparágakat az APEC gazdaságok növekedésének útján. A reklám növeli a márkanév ismertségét, segíti a gazdasági versenyt, növeli a határokon átnyúló kereskedelmet, és elősegíti azt az információ- és kulturális cserét, amely felépíti a modern ipari gazdaságokat. A reklámozás megfelelő szabályozó és önszabályozó keretei segítik az innovációt, a termelékenységet és a növekedést valamennyi, az APEC országokban eladott áru és szolgáltatás tekintetében.”

Az elnökök által jóváhagyott dokumentum részletesen megfogalmazza továbbá a kormányok, a szakmai szervezetek és a reklámozóknak az önszabályozás fejlesztése érdekében teendő feladatait.

Sürgetjük a kormányokat, hogy “növeljék meg a reklám önszabályozására tett erőfeszítések támogatását” és “fordítsanak kiemelt figyelmet az önszabályozásra, annak szervezeti struktúrájára, munkafolyamatára, és ismerjék fel a reklámipar szerepét az önszabályozásban, valamint az önszabályozás társadalmi hatásában.

– Az ipari szövetségektől “elvárjuk, hogy aktívan vegyenek részt a reklám önszabályozási gyakorlatában. Növeljék az önszabályozás ismertségét és az ipar felkészültségét, játsszanak aktív szerepet tagjaik reklámozási gyakorlatának irányításában, az önszabályozási gyakorlat elfogadásában.”

– A hirdetők kötelesek vezető szerepet játszani – “Mint márkáik reklám kampányainak kezdeményezői, finanszírozói és irányítói, társadalmi felelősséget kell mutatniuk, és aktívan kell támogatniuk a felelős reklámtevékenységet. A márkanév tulajdonosoknak és az őket képviselő szervezeteknek elsődleges felelősséget kell vállalniuk a reklámok kommunikációjáért, és az ipar önszabályozó gyakorlatáért.”

A WHO és az ENSZ által felvetett társadalmi és egészségügyi problémák kapcsán a felelős reklámozás kérdése folyamatosan felmerül. Tekintettel arra, hogy maga a megoldási mód is kérdéses, ezért annak eszközrendszerében a reklám önszabályozása melletti állásfoglalás kiemelkedő jelentőségű – hívja fel a figyelmet a téma fontosságára Fazekas Ildikó ÖRT főtitkár.

Még EASA elnökségem idején nyitottunk az APEC felé, és büszke vagyok arra, hogy az akkori erőfeszítésünk beérett. Bár még nincs minden APEC országban önszabályozó szervezet, de meggyőződésem, hogy a magas szintű politikai támogatás lökést ad a reklámiparnak a helyi szervezetek felállításában, amely a földrajzi lefedettség miatt további hitelesség növekedést is eredményez – tette hozzá Fazekas Ildikó.
(BrandTrend)