Kategória: Aktuális.

A Médiaunió Kuratóriuma a beérkező témajavaslatok közül választva úgy döntött, hogy 2014-es kampány témája: „a felelős médiahasználat.

Az Alapítvány 2014-ben is összefogásra ösztönzi a magyar médiát, mégpedig egy olyan témában, amely magát a médiát is érinti, hiszen a tervezett társadalmi célú kampány elsődleges célja a kiskorúak, fiatalok és szüleik figyelmének felhívása a tudatos és felelős médiahasználatra.

A Schmidt Mária, Hankiss Elemér, Novák Péter, Rudolf Péter és Somody Imre alkotta grémium ezúttal a fiatalok és szüleik figyelmét egyaránt szeretnék felhívni a felelős médiahasználatra.

A Médiaunió Alapítvány társadalmi célú kampánya a témához értő szakértők bevonásával indul. Ők adják a kampány szakmai tartalmát, amiből az ügynökségek számára készülő „brief” születik. A brief meghatározza a kampány célcsoportját, üzeneteit.

A brief elérhetőMédiaunió

A Médiaunió a brief nyilvánosságra hozatalával pályázatot hirdet a kampány kreatív munkáinak elkészítésére és a PR feladatok elvégzésére.

A pályázat elérhetőPályázati felhívás

A pályázati adatlap elérhetőPályázati adatlap

A tervezett kampány nem irányul a média használata ellen. Elismeri annak széles körű felhasználtságát, információ közvetítő hasznát illetve a közösségformáló hatásait. A digitális világ sokszor tud az ember segítségére lenni, akár tanulásról, akár munkáról van szó. Rengeteg jó tartalom egy gombnyomásra hozzáférhető az interneten, vagy akár a közösségi oldalon egy adott témáról kikérhetjük társaink véleményét.

Célunk a felelős, tudatos állampolgári hozzáállás kialakítása. Az új kommunikációs eszközök, az okos telefonok, tabletek egyre népszerűbbek. Egyre többen használják az internet és a közösségi oldalak nyújtotta lehetőségeket, fogyasztják a különböző médiatartalmakat. Nem mindegy azonban, hogyan használjuk ezeket az eszközöket, és ismerjük-e veszélyeiket. A kampány az okos használat mellett érvel majd. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten minden információ megmarad, a megosztások által könnyen kikerülhet a kontroll alól, és saját magunk által megadott adatainkkal mások akár vissza is élhetnek.

A hatályos médiatörvény számos olyan rendelkezést tartalmaz, melyekről az embereknek nincs pontos ismeretük, pedig az ő védelmükben íródtak a szabályok! A közszolgálati műsorszámok aránya, a kiskorúak védelme, a reklámkorlátok és tilalmak, stb. mind fogyasztóvédelmi célokat szolgálnak. A fogyasztók viszont különböző mértékig (többnyire nem kellően) tájékozottak a káros tartalmak kezeléséről, a különböző műsorok funkciójáról, azok értelmes használatáról. A nézők /befogatók /hallgatók gyakran a jogaikkal sincsenek tisztában.

A tudatos médiafogyasztó kialakítása azért is fontos, mert a média-t az emberek különféle módon használják (pl. információ-szerzésre, szórakozásra, stb.), de az egyes tartalmak hatásával, létrejöttének körülményeivel, céljával többnyire nincsenek tisztában. Nincs ez másképp az online műsorterjesztés, a közösségi oldalak használata terén sem.

Amerikában, Norvégiában, Kanadában, és számos európai országban már évek óta hatékony programokkal, duális rendszerben oktatják / segítik a gyerekek és szüleik médiaértését, biztonságos internet használatát. A médiatudatosság, médiaműveltség, médiaértés növelése a magyar lakosság körében új, még most kibontakozó társadalmi kérdés, aminek a súlyát a társadalom még nem fogta fel. A szakértők úgy látják, a problémával még nem mernek teljességgel szembe nézni a szülők, hiszen még csak most nő fel az első generáció, aki már „digitális bennszülött”, és gyakran a szülők, tanárok is tartanak a számukra ismeretlen jelenségektől. A kampány pozitív kicsengéséhez nagyban hozzájárulhat, ha a veszélyek tudatosításán túl, megoldásokat is nyújtunk.

A kampányt a Médiaunió tenderen kiválasztott reklám, PR-, és média-ügynökséggel szervezi, a kampány szakmai tartalmát felkért szakértőink adják.

A kampány tervezett összértéke fél milliárd forint, azaz minimum ennyi a különböző médiumok által összeadott médiafelületek (reklám és PR) és a hozzá kapcsolódó önkéntes munka értéke. A Médiaunió Alapítvány feladata a közös platform megteremtése is az egyes szakértők, szervezetek között. A tartalom összeállításához a Médiaunió civil, állami és szakmai szervezetek szakértőit hívta meg egy szakértői grémiumba, akikkel az év során kapcsolatot tart, szükség esetén találkozókat tervez.

A Médiaunió Alapítvány korábbi, 2009-es „Nincs de! Rajtad is múlik!” kampányának és 2010-es „Kerülj közelebb!” kampányának valamint 2011. szeptember 30-án indított „Mesélj minden nap!” kampányának, a 2012-es  „A sport mindenkié-3X1 és jobban megy!”, valamint a 2013-ban elkészült „Jó embert keresünk!” kampányainak talán legnagyobb értéke, hogy az egyén felelősségét hangsúlyozza. Az egyén döntése, viselkedése, magatartásának tudatosabbá tétele áll a 2014-es kampánytéma fókuszában is.

A Kuratórium minden kiválasztott társadalmi célú témája kapcsán továbbra is az egyéni felelősségvállalást tartja legfőbb célkitűzésnek, ezért a „Rajtad is múlik!” gondolat a Médiaunió Alapítvány valamennyi kampány-kreatívján meg kell jelenjen a jövőben is.
(BrandTrend)