Kategória: Aktuális.

A cégek marketinggel foglalkozó szakemberei számára állandó kihívást jelent, hogy miként érjék el a célközönséget, milyen reklámanyagokat gyártsanak, hogy egy-egy akció a várt eredményt hozza. Sajnos, egy gondosan megtervezett hirdetés vagy szakszerűen elkészített reklámlevél is jelentős veszteséget okozhat, ha a legfőbb üzenet nem a megfelelő hatékonysággal jut el a célcsoporthoz.

szemkamera1

Reklámokkal túlterhelt világunkban a céges prospektusok, tájékoztató anyagok, bemutatkozó levelek megszerkesztésekor fontos szempont, hogy a közölni kívánt tartalmat úgy jelenítsük meg, hogy az az első pillantásra megragadja az olvasó figyelmét. E cél elérésében nyújt segítséget a marketing célú szemkamera-kutatás, amely a layout optimalizálás leghatékonyabb eszköze.

A korszerű direkt marketing (DM) megoldások fejlesztésével és szolgáltatásával, valamint teljes körű nyomdai szolgáltatással foglalkozó Prime Rate Kft. Magyarországon kizárólagos képviselője a több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező Institut Schantz, Neubauer & Partnerts nevű szemkamera-kutatásokra specializálódott német DM tanácsadó cégnek.

A szemkamera az emberi szem mozgását megfigyelni és rögzíteni képes vizuális eszköz. A berendezés két kamerát tartalmaz: az egyik a szem mozgását, a másik a szemlélt reklámanyagot figyeli. A cselekvési folyamatot a számítógép egy szoftver segítségével rögzíti. A felvétel videokazettára másolható, így azt később újra és újra részletesen elemezni lehet. A szemkamerával belső és külső helyszínen rögzített felvételek vizsgálata egyaránt lehetséges. Mivel a berendezés rádióhullámon is kapcsolatot tud létesíteni a számítógéppel, a vizsgálat helyszínén akár mozgás közben, az utcán vagy az eladási helyen (POS) is készülhet felvétel.

A szemkamera-teszt pontosan abban a pillanatban rögzíti a reklámeszközök hatását, amikor a szemlélő az információkat feldolgozza. A szem mozgásának szemkamerával történő rögzítése megbízható eljárás, amellyel objektív képet kapunk a célcsoport reklámmal való találkozásának pillanatáról. Az észlelt viselkedés regisztrálható és értékelhető.

szemkamera2

A szemkamera-kutatások két évtizedes tapasztalatai alapján megfogalmazhatóak olyan általános layout optimalizálási szabályok, amelyek a reklámanyag megtervezésekor megszívlelendőek.

– Ezek közül a legfontosabb, hogy az összefüggő szövegek egyhangúságát mindig oldjuk fel néhány színes képpel (fotó, grafikon, táblázat, stb.).
– Az oldal felső részére kerüljön a kép (dupla oldal esetén a baloldalra), majd alá a főcím. A kép megragadja a tekintetet, a főcím pedig azonnal elárulja ajánlatunk lényegét és továbbolvasásra sarkall.
– A kép lehetőleg a szöveg irányába néző emberi arcot ábrázoljon, a mondanivalóra irányítva ezzel az olvasó tekintetét.
– A grafikai elemek (nyilak, piktogramok, mértani alakzatokba írt információk) nagyon hasznosak, mivel felhívják a figyelmet a fontos közlendőkre (pl. ár, akció, kedvezmények).
– Kényelmesen olvasható betűméretet és betűtípust válasszunk, kerüljük a szemnek zavaró nyomtatott nagybetűket.
– Zárjuk balra a sorokat! A sorkizárt szöveg monotonná és nehezen befogadhatóvá teszi a hosszabb szöveget.
– Mondanivalónkat tagoljuk 5-6 soros bekezdésekre és kiemelésekkel tegyük a tartalmat könnyebben érthetővé.

A szemkamerával végzett teszt segítségével objektív eredmények kaphatók a vizsgált reklámanyag érthetőségéről, várható hatékonyságáról, így ha szükséges még időben mód nyílik a változtatásra.

Bármilyen nyomtatvány, DM levél, prospektus, hirdetés, weboldal, tévéreklám megvizsgálható ezzel a módszerrel. A szemkamera megmutatja, hogy az adott nyomdai anyag megtekintése a megfelelő sorrendben történik-e, hogy mely szerkezeti elemek „vannak jó helyen”, hogy mi az, ami vonzza a tekintetet és mi az, ami nem figyelemfelkeltő.

A reklámüzenet helyes kialakításával és elhelyezésével a felesleges kiadások minimálisra szoríthatók, jelentős költségcsökkentés érhető el, és így az értékesítési akciók hatékonysága növelhető.

A szemkamera-kutatásról bővebb információ a szemkamera-kutatás oldalon olvasható.
(BrandTrend)