Kategória: Aktuális.

Ezzel szemben pozitív módja is létezik egy vállalkozás eredményének növelésére, mivel óriási tartalékok vannak még a szervezeti munka fejlesztésében Magyarországon. Érdemes számba venni, és kitanulni ezeket a lehetőségeket, mivel a vezetők és a dolgozók tudatosságának és felelősségérzetének fokozásával a cég árbevétele is mérhetően növekedni tud.

Az elmúlt években a válság hatására jelentős munkaerő-leépítés történt hazánkban, a költségek csökkentése érdekében. A munkaerő hatékonyságának növelését így ma már kevésbé lehet ilyen drasztikus, ugyanakkor kétségtelenül egyszerű módszerrel fokozni. Mészáros Edina, a szervezetfejlesztéssel is foglalkozó NLP Intézet vezető trénere szerint azonban a szervezeti munka fejlesztésében óriási tartalékok vannak még Magyarországon.

„Azáltal, hogy a vezetők és a dolgozók tudatosságát és felelősségérzetét fokozzuk, a cég árbevétele mérhetően növekedni tud. A Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP) abban nyújt ehhez segítséget, hogy megtanítja a vezetőknek és alkalmazottaknak azokat a technikákat, amelyekkel tudatosítani lehet mindenkiben azokat a képességeket, amelyekkel a személyes hatékonyság növelhető. Így csoportosan és szervezetileg is jobb eredményeket lehet elérni, ami nyilvánvalóan az adott cég eredményességének növekedését eredményezi” – mondja Mészáros Edina.

Ahhoz azonban, hogy az eddigieknél jobb eredményeket érjünk el, eredményesebbek legyünk, változtatás szükséges. Abból az alaphelyzetből kell kiindulni, hogy van egy aktuális és van egy kívánt állapot. Az NLP a kívánt állapot elérését teszi lehetővé a 100%-osan egyéni felelősség felismertetésével és az egyéni belső erőforrások kibontakoztatásával. A kívánt állapot eléréséhez szükséges erőforrások mindenki számára rendelkezésre állnak e módszer szerint, habár ennek sokszor nem vagyunk tudatában, így nem is alkalmazzuk.

„Mivel döntéseink 90%-ban a tudattalanunkban rejlő értékeken, hiedelmeken, rögzüléseken múlnak, ezért ennek feltérképezésével és formálásával tudunk igazi sikereket és elégedettséget elérni. Az NLP ehhez ad konkrét technikákat, amelyek nagyon egyszerűen alkalmazhatók a szervezeti életben is. Az így elérhető munkahelyi eredmények – a személyes hatékonyságunk növelése, a jó kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a konkrét mutatószámokkal meghatározott és szisztematikusan végigvezetett szervezeti célok és projekt munka, az értékek összehangolása, a jó együttműködések és a belső harmónia, kiegyensúlyozottság elérése – az egész cég, szervezet munkájára, eredményességére pozitív hatással vannak” – magyarázza a részleteket a szakember.

Ezt ismerték fel és alkalmazzák előszeretettel tőlünk nyugatabbra, ahol számos cégnél az NLP már a szervezeti kultúra szerves része. Így például Ausztriában, Németországban, Angliában, az USA-ban és Ausztráliában egyes cégeknél (pl. Diageo, Firth Rixson, TEVA) a felső- és középvezetők számára kötelező az NLP technika elsajátítása.

Magyarországon is már több mint 20 éve folyik ilyen típusú képzés, így természetesen számos hazai cég vezetője alkalmazza az NLP-t, mint például a Magyar Posta Zrt. vagy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. Emellett a magyar felsőoktatásnak is több mint 10 éve része az NLP. Leginkább a vezetőképzés és a humán erőforrás szakirányú képzések oktatási anyagaként alkalmazzák, többek között a Corvinus Egyetemen és az Általános Vállalkozási Főiskolán, de az ELTE Pszichológia Karon és az Ybl Miklós Főiskola Építész Karán is kapnak NLP oktatást a hallgatók.

Akár egy tréning, műhelymunka vagy kompetencia-fejlesztés keretében történik a szervezetfejlesztés, mindenképpen mérni, tesztelni kell a fejlesztés utáni eredményt (output). „Ha az eredmény nem megfelelő, akkor további műveletre, beavatkozásra van szükség (pl. folyamatok átszervezésére, munkaköri leírás módosítására, új szabályzat bevezetésére, stb.). Addig változtatunk a folyamatokon, amíg pozitív eredményt nem kapunk, hiszen csak ebben az esetben lehet kilépni a folyamatból, azaz a fejlesztésből” – hangsúlyozza Mészáros Edina.

Az NLP leggyakoribb alkalmazási lehetőségei a projektmenedzsmentben:

– Bizalom kialakítása az együttműködő partnerben, a vezetőségben és a csapattagokban
– A partner, partnercég szervezeti kultúrájának gyors és pontos feltérképezése
– Az érzelmek, az igazmondás, a hazugság jegyeinek gyors leolvasása a partnerről
– Nagyobb fokú figyelem, empátia, elfogadás, fejlődés
– Hatékony tárgyalási és pozitív meggyőzési technikák az ügyfelekkel
– A kollégák és partnerek hosszú távú és mérhető erejű motiválása
– Hatékonyabb tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés
– Probléma megoldás, konfliktus és stressz-kezelés
– A cég érdekeinek érvényesítése, a lojalitás mélyítése a munkavállalókban
– A vezetőség felelősségvállalási és kockázat felmérő képességének növelése

• A bizalom kiépítése és fenntartása: A bizalom kiépítésének konkrét technikája van, amelynek lényege, hogy ha megtanuljuk követni a partnerünket, azaz összhangot teremtünk az ő működésével, akkor saját céljainknak megfelelően tudjuk irányítani a kommunikációt, a közös munkát. Mindezt Win-Win, azaz Nyer-Nyer stratégiával, így a mi cégünknek is jó az eredmény és a partnerünknek is.

• A projekt belső és külső kommunikációja: Egy projekt eredményes bemutatásához érdemes mind az öt érzékszervi csatornát (látás, szaglás, hallás, tapintás, ízlelés) felhasználni, akár a kollégák, akár a külső ügyfelek felé. Sőt, azt is érdemes lefektetni, hogy a projektben résztvevő csapattagok számára ezek közül melyik a legfontosabb, a hangsúlyos. Mivel minden emberről megállapítható, hogy melyik érzékszervi csatornában tárolja az emlékeit, ezért abban a csatornában érdemes kommunikálnunk mindenkivel, amelyikben a legszívesebben rögzíti az információkat, így kevesebb a félreértés, egyértelműbb a feladatok kiadása és vállalása, gördülékenyebben halad a határidőre vállalt projekt.

• A projekt tagjainak motiválása: A közös munka sikerességét nagymértékben befolyásolja a csapattagok hozzáállása egymáshoz és a feladathoz, ezért elengedhetetlen, hogy a résztvevők megfelelőképpen lelkesek és motiváltak legyenek a teljes folyamat során. Ennek eléréséhez a projektvezető a pavlovi reflex eredményeit is felhasználó ún. Rögzítés technika alkalmazásával felerősíti és a teljes folyamat alatt magas szinten tartja a csapattagokban a projekt elvégzéséhez kapcsolódó pozitív attitűdöt, érzéseket, tapasztalatokat azáltal, hogy az öt érzékszervi csatornán keresztül rögzíti a csapattagokban a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódó kellemes képeket, hangokat, tapintásos érzékeléseket, illatokat, vagy akár ízeket.

Természetesen öntudatlanul is gyakoroljuk mindezt. Ilyen negatív példa az, amikor egy kellemetlen hír körbejár a cégen belül, mindenki azt ismételgeti, ezzel állandósítva a negatív érzést, hangulatot a csoportban. De ennek ellenkező, pozitív alkalmazására is van példa. Ilyen, amikor egy új, ragyogóbb, kifejezőbb céglogó jelképezi, rögzíti a munkatársakban a megújulást, vagy őszinte büszkeséggel gratulál a vezető a csapattagoknak az elért eredményhez.

• A projekt megvalósítása: A Walt Disney-ről lemodellezett technika abban segíti a projekt tagokat, hogy hogyan lehet a kitűzött célok elérését úgy kidolgozni, hogy abban minden, eredetileg tervezett és vágyott eredmény valósuljon meg. A technika jelentősége abban van, hogy tudatosan elszeparálja, sorrendben későbbre teszi annak a belső cenzúrának a szerepét, amely arra hivatott, hogy egy megvalósítandó célt kritikusan szemléljen. Ezzel megelőzzük, hogy csírájában fojtsunk el egy szakmailag helyénvaló és kivitelezhető ötletet. NLP-s megfogalmazásban azt biztosítjuk, hogy minden fontos gondolat megvalósulhasson.

• A projekt nyomon követése: Ehhez a pontosító kérdezéstechnikát hívjuk segítségül, amely által tiszta képet kapunk a projekt tagjainak látásmódjáról, értékrendjéről. Ez a technika azzal tudja támogatnia munkafolyamatokat, hogy előre tisztázza a közös valóságot, így a projekttagok „egy nyelvet tudnak beszélni” a projekt megvalósítása során. Az pedig minden munkatárs számára motiváló, ha úgy érezhetik, az egész csapat egy hajóban evez, és pontosan tudják, mire számíthatnak egymástól a közös munka során.
(BrandTrend)