Kategória: Aktuális.

Az üzleti sikeresség szempontjából kiemelkedő jelentőségű dolgozói elkötelezettséget tükröző rangos elismerés az Aon Hewitt által végzett országos kutatáson alapul, melyben közel 90 vállalat 35 ezer dolgozója vett részt.

A konferenciával egybekötött díjátadó gálán a három meghirdetett kategóriában a Janssen-Cilag gyógyszercég, a FGSZ Földgázszállító Zrt., valamint a Szerencsejáték Zrt. kapták az első helyezésért járó elismerést. A Legjobb Munkahelyek főbb megkülönböztető jegyei: az emberközpontú és üzletileg sikeres vezetés, a vonzó és hiteles vállalati kép, valamint a transzparens és teljesítményarányos elismerés.

(A 2013-as Legjobb Munkahelyek vezetőinek nyilatkozatai: LMF2013 Díjazott nyilatkozatok)

lmf_logo_2013_lm_ct

A Legjobb Munkahely Felmérésben minden, Magyarországon legalább két éve működő, több mint 50 főt foglalkoztató vállalat részt vehetett. Az értékelési rendszer az Aon Hewitt nemzetközi standardjait követi, a rangsorolás a résztvevő vállalatok objektív szempontok szerinti elbírálásán alapul. Az üzleti eredményesség kulcsát jelentő magas elkötelezettség mellett a hiteles és emberközpontú vezetés, a  teljesítményközpontúság, a vonzó munkáltatói arculat és a fenntartható fejlődés mutatók, valamint a különböző szervezeti szintek közötti összehangoltság határozzák meg, hogy egy szervezet bekerülhet-e a Legjobbak közé.

A felmérés három kategóriában – 250 fő alatti vállalatok, 250 – 1000 főt foglalkoztató vállalatok, 1000 fő feletti vállalatok körében – vizsgálta a vállalatok dolgozóinak elkötelezettségét. Idén a 35 ezer munkavállaló mellett 400 felsővezető töltötte ki kutatás kérdőívét. Az idei Legjobb Munkahely díjakat konferenciával egybekötött gálaünnepségen vehették át a cégvezetők Czomba Sándor foglalkoztatásügyi államtitkár jelenlétében.

Mi történne ha minden vállalat Legjobb Munkahely lenne?

Az, hogy az elkötelezettségnek egyértelmű, pozitív hatása van a vállalat üzleti eredményességére, egyre kevesebb vezető számára kérdés, azonban a dolgozók motivációjának makrogazdasági hatásáról eddig kevés szó esett. A Felmérés adatait országos szintre vetítve az látható, hogy a magyar dolgozók 41 százaléka nem elkötelezett vállalata felé, azaz a 4 millió hazai  foglalkoztatottból több mint másfél millió nem hozza ki magából a maximumot.

A Legjobb Munkahelyeknél ezzel szemben az elkötelezett kollégák aránya 86%, ők azok, akik nap mint nap a legtöbbet teszik le az asztalra és elvárásokon felül teljesítenek a munkájukban. Ha Magyarországon minden vállalat a Legjobbakhoz hasonlítana, az 3 és fél millió elkötelezett, lelkes, motivált és elvárásokon felül teljesítő munkavállalót jelentene országos szinten.

Legjobb_Munkahely_Felmeres_2013_Dijazottak

Mi a Legjobbak titka?

A Legjobb Munkahelyek nem csupán felismerték, hanem vallják is, hogy az emberi erőforrás a szervezet legnagyobb értéke – válságos időkben még inkább, és tudatosan tesznek annak érdekében, hogy ezt az értéket meg is tartsák.“ – összegezte az eredményeket Szirbik Edina. A Legjobb Munkahely Felmérés projektvezetője elmondta, hogy a Legjobbakat a felsővezetés, vállalati hírnév és az elismerés hármasa emeli ki leginkább az átlagos vállalatok közül.

A díjazott cégek felsővezetése a cég legértékesebb erőforrásaként bánik a dolgozókkal, megfelelő tájékoztatást ad a szervezet hosszútávú célkitűzéseiről és őszintén tájékoztatja a kollégákat a vállalatot érintő kérdésekről. A Legjobbaknál dolgozók munkahelyüket vonzónak, hitelesnek tartják, és úgy látják, sikerül is megtartani a jó munkaerőt. Ehhez minden bizonnyal hozzájárul az is, hogy a nyerteseknél a kiemelkedő teljesítményt elismerik és díjazzák, az ott dolgozók úgy vélik, teljesítményük tükröződik a javadalmazásukban, és versenyképesnek is találják fizetésüket.

MuVi_dijazottak_2013

Óvatos optimizmus?

„A Legjobb Munkahely Felmérés keretében megkérdezett több mint 400 felsővezető többsége a menedzsment előtt álló legnagyobb kihívásként továbbra is a bizonytalan, változó gazdasági környezetben való sikeres működést, pénzügyi és növekedési célok elérését nevezte meg.“ – mondta Bakos Réka, az Aon Hewitt tanácsadója. A szakértő hozzátette: a számadatok alapján a felsővezetők a tavalyi évhez képest már bizakodóbbak, mind a várható leépítésekkel, mind a források esetleges növekedésével kapcsolatban, sőt mintha némi stablitás is kezdene bekúszni a mindennapokba.

A magyar vezetők közel fele nem vár jelentős változást az iparág termékei és szolgáltatásai területén, és nem számít az üzleti stratégia alapvető változására sem. A bizonytalan gazdasági helyzet elhúzódása ellenére mind a dolgozók, mind a vezetők  bizalma töretlen a vállalat jövőjében. Tavaly a munkavállók kétharmada, míg a felsővezetők 89%-a volt biztos abban, hogy cége sikeresen helyt áll a jövőben, idén ez a szám közel 70% a munkatársaknál, és 92%-ra nőtt a vezetők körében.

MuVi – munkahelyi videókat is díjaztak

A Legjobb Munkahelyek mellett idén először Munkahelyi Videókat is díjazott az Aon Hewitt. A HR tanácsadó cég olyan vállalati videókat várt a versenyen, melyek munkáltatóként mutatják be a céget a jövőbeli munkavállalók számára. A 2-5 perces pályaműveket független szakértői zsűri bírálta el (tagjai: Szűts Ildikó, az Országos Humánerőforrás Egyesület elnöke, Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség elnöke, valamint Veres Rita, az Aon Hewitt ügyvezetője).

Az idei MuVi Fődíjával a NI Hungary Kft videóját ismerték el, a Legdinamikusabb Díjat a Provident Pénzügyi Zrt. videója,  míg a Legőszintéb Díjat a  Tesco-Global Zrt. kapta.

(BrandTrend)