Kategória: Aktuális.

Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja keretében meghirdetett  Grundtvig Tanulási kapcsolatok típusú pályázat célja  az, hogy a résztvevő oktatók egymás intézményeit felkeresve, meglátogatva, 1-1 témában megismerhessék a nemzetközi tendenciákat, összevessék egymás oktatási módszertanát és a legjobb példákat maguk is meghonosítsák saját képzéseikben.

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) – amely jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat – és dán, észt, finn, német valamint spanyol partnere 2012 őszén kezdték a közös projekt megvalósítását. A pályázat elsősorban arra fókuszál, hogy milyen módszerekkel lehet ösztönözni a kreatív gondolkodást és viselkedést, ezzel elősegítve a felnőttek a gyors alkalmazkodását a munkaerő piaci változásokhoz, elősegítve a vállalkozóvá válást, támogatva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (például pályakezdőket, munkanélkülieket, 50 év felettieket, a már nyugdíjasokat, bevándorlókat és szellemi vagy fizikai fogyatékkal élőket.)

A program közvetlen célcsoportját a felnőttképzésben oktató tanárok, trénerek jelentik, hiszen pályázatunk elsősorban a tanárok / trénerek készség- és képességfejlesztésére teszi a hangsúlyt, ezzel elősegítve az új kreatív és innovatív módszerek megtanulását és integrálását az adott intézmény felnőttképzési rendszerébe.

A projekt első találkozójának Finnország adott otthont, ahol a résztvevők tanulmányozták a kreatív szemlélet, gondolkodás hatásait a társadalomra és a gazdaságra, s hogy mit is értünk kreativitás alatt. Megosztották és elemezték továbbá annak a kreativitás-felmérésnek az eredményeit, mely a találkozót megelőző másfél hónapban zajlott az egyes országok saját nyelvén. A kérdőívek kitöltői a partnerintézmények oktatói, trénerei, tanulói és munkatársai voltak, a kérdések pedig főként arra irányultak, mit értenek a megkérdezettek kreativitás alatt, hogyan viszonyulnak bizonyos helyzetekhez, ahol megmutatkozik a kreativitás, milyen színeket – formákat – hangokat társítanak hozzá, mikor érezték magukat legutóbb kreatívnak és milyen helyzetben. Izgalmas felfedezés volt a különböző országok eredményeinek hasonlóságát, és olykor meglepő különbségit áttekinteni.

A szakmai program mellett egymás kultúrájának, történelmi emlékeinek, nevezetességeinek, szokásainak megismerése is helyet kap a találkozókon. Ennek keretében a résztvevők megismerkedhettek a karácsonyi Lucia-hagyománnyal, Pori Művészeti Múzeumával valamint az ismert finn építész, Alvar Alto által tervezett Villa Maiera-val.

A következő találkozóra Németországban kerül sor 2013 februárjában, ahol azzal foglalkoznak majd, hogyan fedezzük fel a tehetséges személyeket és csoportokat, valamint hogyan menedzseljük őket, hogyan fejlesszük tovább tehetségüket.
(BrandTrend)