Kategória: Aktuális és Kutatás.

Amikor a magyar fogyasztók vásárlásról döntenek, legtöbbjük, 50 százalékuk ruházati terméknél és cipőnél tartja egyik legfontosabb szempontjának az árat. Háztartási felszerelési cikknél 48, míg élelmiszernél és italnál 43 százalék sorolja a termékek árát leglényegesebb döntési kritériumai közé. Többek között ezt állapítja meg egy tizenegy termékcsoportra vonatkozó globális felmérés, amit a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat végzett 2012. harmadik negyedévében. 

Háztartási gépnél a megkérdezett magyarok 41 százaléka mondta, hogy döntéseiben kiemelt szerepet játszik az ár. Más termékek vásárlásánál is a legfontosabb szempontok közé sorolják a fogyasztói árat, amit testápoló szernél és mobil telefonnál a válaszadók 39-39 százaléka említett. Arányuk személyes használatú elektromos készüléknél 38, kozmetikumnál és bőrápoló szernél 34, egészségmegőrzést szolgáló termék és gyógyszer esetében 33, autónál 28, ékszernél és dísztárgynál 21 százalék.

Az árat azonban nem minden terméknél említi a legtöbb fogyasztó, mint döntéseiben a leglényegesebb tényezők egyikét.  Hiszen élelmiszernél és italnál első helyen a termék íze, funkciója és fogyasztásának célja áll, a válaszadók 59 százalékának véleménye szerint. És csak utána következik az ár.

Gyógyszernél és az egészség megőrzését szolgáló terméknél az összetevők, adalékanyagok minősége 40 százalékos említéssel előzi meg az árat, a döntési kritériumok között.

Autónál a márkát, ékszernél és dísztárgynál a külső megjelenést, csomagolást, dizájnt említették a legfontosabb döntési szempontok között többen, mint az árat.

Ha összehasonlítjuk a magyarok ártudatosságát más európai országok átlagos mutatóival, akkor a Nielsen felmérésében szereplő termékcsoportok többségénél nem látunk lényeges különbséget.

Viszont huszonkilenc vizsgált európai ország átlagában, a magyarokhoz képest  jóval több fogyasztó tartja az árat a legfontosdabb kritériumok egyikének, amikor eldönti, hogy milyen személyes használatú elektronikai cikket, autót, ékszert és dísztárgyat vásároljon.

A vásárlási döntések hét szempontjának szerepét tárta fel a kutatás, amely kiterjedt arra is, hogy a legfontosabb kritériumok között hányan nevezik meg a márkát. Első helyre Magyarországon autónál került a márka, 29 százalékos említéssel. A második legnagyobb arányban nevezték meg a magyar fogyasztók a márkát háztartási gép, mobil telefon és személyes használatú elektronikai cikk vásárlásánál, mint döntéseik egyik leglényegesebb tényezőjét.

Feltették a kutatók azt a kérdést is, hogy az országot vagy helyet, ahol egy terméket előállítanak, hányan sorolják a leglényegesebb döntési szempontok közé. Ez a magyar válaszadók körében csak a személyes használatú elektronikai cikkeknél került be a leggyakrabban említett három kritérium közé – a megkérdezettek 14 százalékának köszönhetően.

Amikor különböző termékeket vásárolnak a magyar fogyasztók, akkor döntéseikben melyik a legfontosabb két tényező? Az egyes tényezőket említő válaszadók százalékában.

Forrás: Nielsen

(BrandTrend)