Kategória: Aktuális és Kutatás.

A megkérdezett magyar fogyasztók 26 százalékának legnagyobb gondja az adósság, ha a következő hat hónapra tekint. A magyarok után következő írek és kolumbiaiak 16-16 százaléka számára legnagyobb gond a hitel.

Ötvenhat ország válaszadóinak átlag 6 százaléka említette az adósságot, mint legnagyobb gondját a közeljövőben. Európában 9 százalék az átlagos mutató.

„Mi okozza önnek a legnagyobb gondot a következő hat hónap során?” – Ezt a kérdést tették fel a Nielsen kutatói ötvenhat ország internethasználóinak. Hazánkban az adósság után a munkahely biztonságát és a gazdaság helyzetét nevezte meg a válaszadók 14-14 százaléka. Ezután következik a háztartási energia árának növekedése 10 százalékkal, a gyerekek taníttatása és boldogulása 8 százalékkal, majd egyaránt 5 százalékkal az élelmiszerárak növekedése, egészség, valamint munka és magánélet egyensúlya. Az üzemanyag drágulását 2 százalék említette.

Változott a magyar fogyasztók véleménye, mivel idén az első negyedévi felmérés során még a munkahelyek biztonságát és a gazdaság helyzetét említette országunkban a legtöbb megkérdezett, 19-19 százalékkal, míg az adósságot 15 százalék.

Huszonnyolc európai ország válaszadói közül legtöbben, átlag 15 százalék a munkahelyek biztonsága miatt aggódik leginkább. Utána a gazdasági helyzet következik 13, a háztartási energia növekvő ára 10, az egészség továbbá az adósság 9-9, majd a gyerekek taníttatása és boldogulása 7 százalékkal.

Európában a munkahely biztonsága jelenti a legnagyobb gondot a spanyolok és görögök 32-32, valamint az olaszok 26 százaléka számára. A gazdasági helyzetet fő problémájának a spanyolok 27, görögök 24 százaléka nevezte meg, majd a hollandok és írek 19-19, svédek, észtek és britek 18-18 százaléka. Ennél a válasznál az olaszok mutatója 13 százalék.

Mi okozza önnek a legnagyobb gondot a következő hat hónap során? A magyar megkérdezettek aránya egyes válaszoknál, a  2011. májusi és a 2012. májusi megkérdezés során. Százalékban. 

Forrás: Nielsen

Mi okozza önnek a legnagyobb gondot a következő hat hónap során? A magyar válaszadók legnagyobb arányban említett aggodalmaira adott válaszok aránya néhány környező országban, a  2012. májusi megkérdezés során. Százalékban.

Forrás: Nielsen

(BrandTrend)