Kategória: Aktuális.

Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége rendezvényén, az Információs Társadalom Parlamentjén mondott beszédet június 14-én Budapesten.

Az NMHH elnöke az információs társadalom erkölcsi és társadalompolitikai összefüggéseiről beszélve kijelentette, az információ a modern, 21. századi társadalmak életében a közjavak közé tartozik. A javak azonban nem egyenlően oszlanak el a társadalom tagjai között. Az egyenlő elosztást a múltban akár erőszak árán is mesterségesen ösztönözték, ez az út azonban a sehovába, a pusztításba és pusztulásba vezetett. A II. világháború után megerősödő, a szabadság, a szolidaritás és a verseny elvét valló modern társadalmak a javakhoz, így az információhoz, a tájékozódáshoz, a tudáshoz és a kulturális értékekhez való hozzáférés egyenlőségének biztosítását célozzák.

Az NMHH elnöke elmondta, minden szabályozás az emberről, az emberi szabadságról szól. Az információrobbanás és az infokommunikációs technológiák hihetetlen dinamikájú fejlődése új kihívások elé állítja a hírközlési és médiapiacot, az állampolgárokat, és magát az államot is, amelyhez integrált problémakezelés szükséges. Ezért is jött létre az új médiaszabályozás és az információs társadalom problematikáját integráltan és komplexen kezelni képes új szervezetként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Az NMHH hitvallása, szerepfelfogása az, hogy a saját területén és saját eszközökkel az információs javakhoz való hozzáférés szabadságát, egyenlőségét, versenysemlegességét biztosítsa annak tudatában, hogy az igazi szabadság éppúgy két lábon jár, mint az ember: az egyik lába a lehetőség, a másik pedig a felelősség.

Az NMHH elnöke előadásában idézte Eötvös József gondolatát a fejlődésről, miszerint "Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik lábunkkal előre lépünk, a másikat a helyén hagyjuk", tehát a hagyományok és az újítás egyensúlyát kell megtalálni.
(BrandTrend)