Kategória: Aktuális.

Amíg a tizennégy évesnél idősebb magyarok 86 százaléka tudja, hogy idén a nyári olimpiát Londonban rendezik, addig erről huszonnyolc európai országban csak kisebb rész, átlagosan 76 százalék tájékozott. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen, a játékok hivatalos piackutatójának ötvenhat országban végzett, februári felmérése.

Ami London, mint helyszín ismeretét illeti, a magyaroknál nagyobb arányt csak a rendező Nagy-Britanniában, Írországban és Görögországban regisztrált a Nielsen; a megkérdezettek 98, 94 és 88 százaléka esetében.

Ugyanakkor azon, hogy odautazzon-e az ötkarikás versenyek színhelyére, már csak minden századi magyar megkérdezett gondolkozik. Ennél az 1 százaléknál földrészünk 7 százalékos átlaga jóval magasabb. A magas átlag annak köszönhető, hogy a britek 27, írek 13, továbbá olaszok 8 százaléka mérlegeli, hogy a helyszínen legyen az események szemtanúja.

A játékok több mint negyven szponzora és partnere közül a magyarok legnagyobb arányban a következőkről gondolják, hogy kapcsolódnak a nyári olimpiához és a paralimpiához: Adidas (46 százalék), Coca Cola (42), MasterCard (37), Puma (32) és British Airways (31). Az európai átlag mindegyik vállalat esetében alacsonyabb, mint a magyarországi mutató.

A 2012. évi nyári olimpiával és az utána következő paralimpiával kapcsolatban lévő vállalatokat pozitívan ítéli meg a magyar válaszadók fele, azaz pontosan 50 százaléka. Se nem pozitívan, se nem negatívan vélekedik honfitársaink további 49 százaléka. Mindössze 1 százalék viszont negatívnak tartja, ha egy vállalat a játékokkal kapcsolatban aktivizálja magát.

Ez azt jelenti, hogy a magyarok kedvezőbben, nyitottabban viszonyulnak a játékok támogatóihoz, mint az Európában pozitívan vélekedő 42 százalékos átlag. Ebből a szempontból kiemelkedik a törökök 71, és a románok 68 százalékos pozitív mutatója.

Legkevesebben tartják elismerésre méltónak az olimpiai partnerséget a hollandok, belgák, dánok és franciák; a megkérdezettek 22-23 százalékos arányával.

"Az idei nyár két nagy londoni sporteseménye nagyszerű platform, ahol demonstrálhatjuk: a Nielsen milyen módon nyújt információkat és ismereteket a szervezőknek, hogy széleskörűen megértsék a világ fogyasztóit és piacait" – tájékoztat a nyári olimpia és a paralimpia kapcsán Chris Morley, a Nielsen nagy-britanniai és írországi vállalatának igazgatója.

Közvetlenül az olimpia szervező bizottsága mellett dolgozik a Nielsen  piackutató csapata. Öt tagja részt vesz a szervező bizottság minden fontos döntésében. Kezdve attól, hogy két éve kiválasztották a játékok kabalafiguráit, egészen a záróünnepség forgatókönyvéig.
"Az előkészületek jelenlegi fázisában a Nielsen-team arra fókuszál, hogy majd a versenyek nézői minél intenzívebb élményekben részesüljenek" – mondja Chris Morley. "A játékok előtt és után részletes kutatást végzünk. Megállapítjuk a nézők igényeit, elvárásait, valamint azt, hogy mennyire feleltek meg nekik a Londonban tapasztaltak."

Azon kívül a piackutatók az események közben mobilok révén végeznek felméréseket a közönség körében. A helyszíneken egyes nézőkkel speciális, személyes interjúkat is készítenek, amelyeket laptoppal rögzítenek. Piackutatási módszerekkel menet közben tárják fel a véleményeket, hogy már a játékok közben segítsék a minél jobb lebonyolítást.

A Nielsen igazgatója hangsúlyozza: "Kutatásainkkal  hozzájárulunk  az olimpiával kapcsolatos különböző események és marketing tevékenységek értékeléséhez. Felhasználjuk világszerte gyűjtött tapasztalatainkat arról, hogy a fogyasztók mit néznek képernyőiken, és mit vásárolnak az üzletekben. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy rendszeresen felmérjük nagy-britanniai partnereink számára az olimpiához kapcsolódó bevételeket, valamint az új üzleti lehetőségeket. Hiszen ekkora lehetőség, mint az olimpia, egy életben csak egyszer adódik." Hozzáteszi, hogy a lehetőségek széles spektrumát látja az ötkarikás versenyek apropójából, üzleti szempontoktól egészen a digitális média használatáig: "Aki még nem igazán bízik a digitális média áttörésében, Londonban nyáron  meggyőződhet a forradalmi változásokról. Másokat pedig tapasztalataik arra ösztönözhetnek, hogy marketingjüket átszervezzék, mégpedig a digitális média köré. A londoni lesz az első digitálisan integrált olimpia. A közösségi oldalakat a közönség széles rétegei alkalmazzák majd, és magukévá is teszik.  Mindez a fogyasztói magatartás új trendjeit hozza létre. A kommunikáció  eltolódása dinamikusan átalakítja Nagy-Britanniában a marketinget, a szakértelem és egy magasabb gondolkozási szint irányába."

Mennyire pozitív vagy negatív érzést vált ki önből egy cég, ha kapcsolódik a 2012. évi londoni nyári olimpiához és a parolimpiai játékokhoz? Néhány ország válaszadóinak százalékában.

olimpia_nielsen_1
Forrás: Nielsen

Tudja-e ön, hogy Londonban rendezik a következő nyári olimpiai játékokat 2012-ben. Néhány ország válaszadóinak százalékában.

olimpia_nielsen_2
Forrás: Nielsen