Kategória: Aktuális.

Tekintettel arra, hogy ezek jogi védelem alatt állnak, a Magyar Olimpiai Bizottság és az Önszabályozó Reklám Testület közös állásfoglalást, iránymutatást készített a kommunikációs szakma munkájának megkönnyítésére.

A részletes iránymutatás az olimpia jelképeinek reklámban történő felhasználásáról szóló jogszabály és a részvételre vonatkozó Olimpiai Charta alapján készült.

Az olimpiai ötkarika, mint olimpiai jelkép, Magyarországon az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről szóló, 2008. évi LX. törvény védelme alatt áll. A törvény kimondja, hogya nevezett olimpiai jelkép kizárólagos tulajdonosa a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és mint ilyen, bármilyen módon történő (akár kereskedelmi célból, akár védjegyként történő lajstromozás céljából) felhasználására kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság adhat engedélyt. Az olimpiai jelkép a tulajdonos előzetes és írásos engedélye hiányában történő felhasználása Magyarország területén törvénysértést valósít meg, amely a magyar jogban rögzített szankciók alkalmazását váltja ki. Az olimpiai jelképet a tömegtájékoztatásban kizárólag az olimpiai mozgalomról vagy annak tevékenységeiről szóló tájékoztatás céljára lehet felhasználni.

A sportról szóló 2004. évi 1. törvény (sporttörvény) 38. § (3) bekezdés e) pontja alapján a Magyar Olimpiai Bizottság feladata az olimpiai mozgalom érdekében az olimpiai jelképek, szimbólumok védelme.

A Magyar Olimpiai Bizottság a sporttörvény alapján (2004. évi 1. tv. 38. § (3) bekezdés f) pont fb) alpont) kizárólagosan jogosult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előírásaival összhangban az olimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz, valamint az "olimpia" és az "olimpiai" elnevezés kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználására, illetve ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére, valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására, illetve az ezekkel való rendelkezésre Magyarország területén.

A fentieknek megfelelően minden olyan megjelenés, amely a védett elnevezést, jelképet érinti, csak a MOB engedélyével jogszerű. A használathoz szükséges engedély megszerzése érdekében meg kell keresni a Magyar Olimpiai Bizottságot.

Az Elvi állásfoglalás Az "olimpia" szó és jelképek reklámban történő használatáról bővebben ITT olvasható.
(BrandTrend)