Kategória: Aktuális.
Nyitrai Zsolt az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács (TTE) távközlési szekciójának elnökeként részt vett a május 27-én Brüsszelben megtartott távközlési miniszteri tanácsülésen, amelynek fő témái a rádióspektrum-politikai program, az európai hálózat- és információbiztonsági ügynökség mandátumának meghosszabbítása, a kritikus információs infrastruktúrák védelme és az elektronikus kormányzati szolgáltatások voltak.
 
A rádióspektrum-politikai program (RSSP) megalkotására vonatkozó jogalkotási javaslat tárgyalása során elért eredmények alapján körvonalazódnak azok a spektrum alapú iparágak és szolgáltatások számára meghatározandó feltételek, amelyek szükségesek a gazdasági növekedést és Európa versenyképességét szolgáló innovatív technológiák és szolgáltatások bevezetéséhez. A magyar elnökség munkájának és az általa elkészített előrehaladási jelentésnek köszönhetően a tagállamok között egyetlen jelentős kérdés sem maradt lezáratlanul a javaslattal kapcsolatban, közölte a tanácsülés kapcsán Nyitrai Zsolt.
 
Az első RSPP javaslat egy 5 éves időszakra vonatkozó, hatékony rádióspektrum-gazdálkodást előmozdító szakpolitikai program létrehozását célozza, elsősorban annak érdekében, hogy a jövőben elegendő frekvencia álljon rendelkezésre a vezeték nélküli szélessávra. A javaslat az EU-t abban támogatja, hogy az európai digitális menetrendben foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően minden uniós polgár 2013-ig alapvető, 2020-ig pedig gyors vagy nagyon gyors szélessávú hozzáféréssel rendelkezzen.
Ez a program hozzájárul ahhoz, hogy a távoli, félreeső területeken élők is rendelkezhessenek szélessávú internetkapcsolattal és innovatív szolgáltatásokat lehessen hozzáférhetővé tenni az EU-ban, mondta el Nyitrai Zsolt. Az infokommunikációért felelős államtitkár hozzátette: Európa számára biztosítani kell azokat a nélkülözhetetlen eszközöket, amelyek segítségével versenybe szállhat a globális távközlési színtéren. Ez utóbbit hivatottak elősegíteni azok a mai napon elfogadni tervezett tanácsi következtetések is, melyek a rádiótávközlési-világértekezlet soron következő ülésére (WRC-12) való felkészülést segítik elő.
 
Az európai polgárok, fogyasztók, vállalkozások és állami szervek információs hálózati biztonsága érdekében elfogadták az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) mandátumának meghosszabbításáról szóló javaslatot, amely előmozdíthatja az egységes piac biztonságos és zökkenőmentes működését. A hálózatbiztonság kérdésköre egyre nagyobb figyelmet követel meg, a váratlan eseményekkel szemben egyre hatásosabb módon kell fellépni, illetve mindent meg kell tenni azok hatékony megelőzése érdekében és ezen a téren az ENISA az egyik legfontosabb szereplő, mondta Nyitrai Zsolt. Az államtitkár beszámolt arról, hogy az ügyben igazi előrelépés történt a magyar elnökség alatt, hiszen a tagállamok között egyetértés alakult ki az ügynökség jövőbeni modernizációjának alapelveiről, valamint sikerült az ENISA 2012 márciusában lejáró mandátumát meghosszabbítani legalább 18 hónappal.
 
A tanácsülésen elfogadták a kritikus információs infrastruktúrák védelméről (CIIP) szóló tanácsi következtetéseket is. Ezzel kapcsolatban Nyitrai Zsolt kiemelte: az európai gazdaság fenntartható fejlődése szempontjából fontos digitális bizalom megerősítésében nagy szerepe van a kritikus infrastruktúrák védelmének is. A megelőzésre, a felkészültségre és a tudatosságra fókuszálva készültek el a következtetések, amelyek alapján hatékony és koordinált válaszmechanizmusokat kell a tagállamoknak kifejleszteniük az új és egyre kifinomultabb számítógépes támadások és számítógépes-bűnözés ellen.
 
A 2011. április 14-15-én megtartott balatonfüredi miniszteri konferencia tapasztalatait is figyelembe véve alakította ki a tanácsi munkacsoport a tanácsi következtetéseket, amelyben többek között megállapították, hogy a tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) modernizálása és a nemzeti kiberbiztonsági kapacitások megerősítése érdekében. A dokumentumban kiemelték, hogy nélkülözhetetlen a magas szintű hálózati és információbiztonsági szint fenntartása az unió területén.
 
Előrelépés várható továbbá az e-kormányzati szolgáltatások terén is az arra vonatkozó tanácsi következtetések elfogadásával. Az e-kormányzati szolgáltatások költséghatékony megoldást kínálnak ahhoz, hogy a kormányzatok a polgárok és vállalkozások számára jobb szolgáltatásokat nyújthassanak. Egy olyan időszakban, amikor a közforrások igencsak korlátozottak, az információs és kommunikációs technológiák segítséget nyújthatnak a közszektor számára abban, hogy a hatékonyság növelésével és a költségek csökkentésével innovatív megoldásokat fejlesszenek ki a polgárok számára nyújtott szolgáltatásokhoz. Az e-kormányzati szolgáltatások megkönnyíthetik az európai polgárok és vállalkozások életét, továbbá mobilitásuk erősítése, illetve az igényeikhez alakított szolgáltatások révén elősegíthetik, hogy részesülhessenek az egységes piac nyújtotta előnyökből, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt. 
Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a tavaly elfogadott európai Digitális Menetrend folyamatának kulcsindikátorait az első évben elért eredményekről hamarosan nyilvánosságra hozzák. A Digitális Menetrend olyan célokat tűz ki, amelyek kulcsfontosságúak az európai állampolgárok jóléte és az EU gazdasági felépülése és versenyképessége szempontjából. E célok között szerepel az is, hogy minden európai állampolgár számára lehetőség nyíljon a digitális szolgáltatások használatára. Ennek érdekében Nyitrai Zsolt kezdeményezésére a tagállamok képviselői a Digitális Menetrend célkitűzéseinek megvalósításáról is eszmecserét folytattak a magyar elnökség által szervezett miniszteri munkaebéd keretében.
(BrandTrend)