Kategória: Aktuális.
A Bizottság közleménye szerint, céljuk, hogy a stratégia végrehajtásával lehetőséget teremtsenek a feltalálóknak, az alkotóknak, a felhasználóknak és a fogyasztóknak egyaránt a technológiai fejlődés, az online tevékenységek térnyerése által megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra és új üzleti lehetőségek kiaknázására.
A szellemitulajdon-jogok szabályozásának a stratégiában megjelölt megújításával a Bizottság új lendületet kíván adni a kreativitásnak és az innovációnak, egyensúlyt teremtve egyfelől az alkotás és az innováció ösztönzése, másfelől pedig a szellemitulajdon-jog által védett árukhoz és szolgáltatásokhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférés előmozdítása között. 
A szellemitulajdon-jogokról szóló átfogó stratégia számos témát érint: az egységes európai szabadalmi oltalom megerősített együttműködés keretében való megvalósítását, a közösségi és tagállami szintű védjegyrendszerek modernizálását, a nem mezőgazdasági termékek földrajzi jelzései számára biztosítható védelem lehetőségeit, a szerzői jog által védett művek felhasználási engedélyezésének racionalizálását az egységes digitális piac követelményeihez igazodva, az árva művek felhasználásának könnyített engedélyezésére vonatkozó javaslatot. Az utóbbi tekintetében irányelv-tervezetet is készített a Bizottság.
A szellemi tulajdonjogok érvényesítése terén a Bizottság két európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő; az egyik javaslat a 2009-ben létrehozott Hamisítással és Kalózkodással Foglalkozó Megfigyelőközpont megerősítésére vonatkozik. A rendelettervezet szerint a Megfigyelőközpont működtetését a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal venné át.
A Bizottság másik előterjesztett javaslata a szellemitulajdon-jogokat sértő áruk kereskedelmével szembeni fellépésre szolgáló vámhatósági intézkedések megerősítéséről szóló új rendelet tervezete, amely az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK rendeletet váltaná fel.
(HENT hírlevél)