Kategória: Aktuális.
David Cameron brit miniszterelnök hivatalba lépését követően adott megbízást a brit szerzői jogi szabályozás felülvizsgálatára, és kért javaslattételt a jogszabályi keretek esetleges reformjára. A Ian Hargreaves professzor által készített tanulmányt a napokban tették a nyilvánosság számára is elérhetővé. Ebben a szakértő számtalan változtatást javasol, amelyek megvalósulása állásfoglalása szerint az innovációt és a gazdasági növekedést ösztönözhetnék az Egyesült Királyságban. Véleménye szerint a módosításokra azért van szükség, mert a szabályozás számos ponton idejétmúlt, és nem alkalmazható a digitális környezetben.
A BBC News beszámolója szerint a Hargreaves-jelentés fontos javaslata a brit szerzői jogra vonatkozóan, hogy a felhasználók számára legalizálná a szerzői jogi védelem alá tartozó művek egyik hordozóról a másikra való másolását magáncélra. Bár a brit jogérvényesítés történetében ez idáig senki ellen nem történt fellépés rippelésért, de a jelentés szerint ez a kitétel a tilalmak között idejétmúlt. A javaslatokban megfogalmazott reformok ehelyett nagyobb flexibilitást biztosítanának az értékesített tartalom felhasználásában.
Szintén nagyobb rugalmasságot tartana a jelentés célszerűnek a paródiák, remixek és az ún. spin-off művek esetében. Serkentenék az alkotói szabadságot azzal, hogy a jogvédett művek átdolgozása vagy parodikus újragondolása ne ütközzön szerzői jogi akadályba.
Egy másik jelentős módosító intézkedéssel az árva művek felhasználásának engedélyezését tisztáznák, azaz olyan alkotásokét, amelyek szerzője nem ismert vagy nem azonosítható. Az elképzelések szerint kialakítanának egy olyan szervezetet, amelyek ezek felhasználását és kezelését ellátná. Hargreaves szerint számtalan anyag van a BBC vagy a British Film Institute archívumában, amelyek nem bemutathatóak, mert szerzői jogi helyzetük tisztázatlan. A javasolt módosítás ezt a helyzetet feloldaná.
(HENT Hírlevél)