Kategória: Aktuális.
Április 4-től Kitzinger Dávid a Hangfelvétel-engedélyezési Osztály új vezetője. A szakember korábban az informatikai tárca tartalomfejlesztési főtanácsadója volt, részt vett a kulturális kormányzati stratégia kialakításában, a Neumann Kft. ügyvezetőjeként meghatározó tartalomfejlesztési programokat valósított meg, legutóbb üzleti, tartalomfejlesztési tanácsadással foglalkozott.
Feladata az Artisjusnál – a zeneszerzők és szövegírók megbízásából – az internetes és egyéb új média műfelhasználások, a CD- és DVD-kiadások jogosítása, illetve az üres hordozó díjak területének irányítása.
Az Artisjus a zeneszerzők, szövegírók, zeneműkiadók és irodalmi szerzők egyesülete. Fő tevékenysége az ún. "közös jogkezelés": a zenei és irodalmi művek felhasználóitól jogdíjak beszedése és azok felosztása a szerzők között. Emellett az alkotók szolgálatában és érdekei védelmében más, kiegészítő feladatokat is ellát. 
A szerzői egyesület stratégiai célkitűzése, hogy a zeneipar gyorsan változó technológiai, piaci környezetéhez alkalmazkodó és fenntartható piaci modelleket támogató jogdíjrendszert alakítson ki. Kitzinger Dávid csatlakozását fontos lépés tekintik e cél megvalósítása felé. A szerzők szívből köszönik a most nyugdíjba vonuló dr. Sajó Zsuzsanna kiváló szakmai munkáját, amit ezen a mozgalmas, stratégiai jelentőségű területen végzett az utóbbi két évtizedben. Az alkotók jövedelmének komoly részét tette ki az irányítása alatt dolgozó osztály által érvényesített jogdíj.
(HENT Hírlevél)