Kategória: Aktuális.
Az állami szervekből és iparági, szakmai érdekképviseleti szervezetekből álló testület koordináló szerepet tölt be a hamisítás elleni fellépésben, tevékenysége kiterjed a jogérvényesítést érintő jogszabály-módosítások javaslatától a nyomozóhatóságok képzésén át a lakossági felvilágosító kampányokig, oktatási programokig.
A hamisítás valamennyi iparágat, valamennyi szektort érint, csökkentve a legálisan működő vállalkozások bevételét, és veszélyeztetve a fogyasztók biztonságát, akár egészségét is. A gazdasági öntisztulási folyamat, a hamisítás visszaszorítása tehát mind az eredeti gyártók, mind a fogyasztók érdekében áll, és nem utolsósorban az ország hamisítási "szennyezettsége" fontos ismérv a nemzetközi összehasonlításokban, és a befektetési hajlandóságot is befolyásolja.
Az első ülésén a tagok áttekintették a Testület 2008-as megalakulása óta a hamisítás elleni küzdelem terén folytatott tevékenységét, a folyamatban lévő kezdeményezéseket, így többek között az alábbiakról esett szó: a hamisítás jelenségének méréséről, valamint a hamisításra vonatkozó Magyarországon rendelkezésre álló adatokról két statisztikai tárgyú kiadvány jelent meg (HENT-füzetek); a jogérvényesítésben részt vevő jogalkalmazó szerveknek több ízben képzéseket tartottak; a gyógyszerhamisítás elleni fellépésben jogszabályi szigorítást értek el; több reprezentatív lakossági felmérést végeztek a fogyasztók hamisításhoz kapcsolódó attitűdjének a vizsgálatára; hamisítás elleni vándorkiállításon tájékoztattak több ezer fogyasztót a hamisítás veszélyeiről, következményeiről; honlapokat hoztak létre a lakosság tájékoztatására.
Jelenleg egy országos felmérés is folyamatban van a magyar középiskolákban, amelyben a diákok szellemi tulajdonnal, különösen a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak online felhasználásával, valamint a termékhamisítással kapcsolatos ismereteit, attitűdjét vizsgálja.
A Testület döntött arról, hogy a következő két negyedévben kidolgoz a Kormány részére egy olyan hamisítás elleni stratégiát, amely az évtized közepéig tartó időszakra határozza meg a hamisítás kínálati és keresleti oldalának a csökkentését is megcélzó cselekvési programot. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a szellemitulajdon-védelmi ismeretek közoktatásba építésére, az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá tételére, valamint a fogyasztókra nézve legveszélyesebb hamisítások, így az élelmiszerhamisítás és a gyógyszerhamisítás visszaszorítására.
A Testület vezetőségének tagjai: Dr. Répássy Róbert, Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Kardeván Endre, Dr. Baranovszky György, Gláser Tamás, Dr. Horváth Péter.
(BrandTrend)