Kategória: Aktuális.
A GVH a vállalkozásokat összesen – a kiszabható legmagasabb – 10, 6 millió forint bírság megfizetésére, valamint helyreigazító közlemény megjelentetésére kötelezte, melynek teljesülését utóvizsgálatokban ellenőrzi.
A fogyasztói csoportok szervezésével 2009. augusztusa óta foglalkozó Standard-Company Kft-vel szemben a GVH – hasonlóan az elmúlt években a fogyasztói csoportokat szervező más vállalkozásokkal szemben lefolytatott eljárásaihoz – azért indított vizsgálatot, mert 2010. augusztus 4. és 2010. november 11. között a nyomtatott sajtóban, plakátokon, illetve a weboldalon megjelent hirdetéseiben a fogyasztók számára valótlan tájékoztatást nyújtott az általa kínált szolgáltatásról. 
Az Invest Holding System Kft. 2009. augusztus 31-től foglalkozik fogyasztói csoportok szervezésével. A GVH azért indított vizsgálatot a vállalkozással szemben, mert a 2010. január és szeptember közötti időszakban hirdetéseiben a fogyasztók részére nem, vagy nem egyértelműen adott információt a fogyasztói csoportok lényeges tulajdonságairól.
A Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytatott 2010. június 1. és 2010. szeptember 29. között megjelentetett hirdetéseivel, melyekben hamis képet adott az általa kínált szolgáltatásról. 
A fenti vállalkozások olyan nagy példányszámú lapokban jelentek meg hirdetéseikkel, mint a Blikk, a Metropol, a Bors, vagy a Nemzeti Sport. A közzétett hirdetéseik vizsgálatát követően a GVH mindhárom vállalkozás esetében megállapította, hogy a fogyasztó részére kínált összeg mértékére, a futamidőre és a havi törlesztőrészletre utaló reklámok elolvasásakor a fogyasztó arra a téves következtetésre juthatott, hogy a reklámozott szolgáltatás igénybevétele esetén azonnal hozzájuthat az általa igényelt összeghez, amelyet ezt követően havonkénti törlesztéssel fizet vissza. 
A vállalkozásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a fogyasztók részére nem, vagy nem egyértelműen adtak információt a fogyasztói csoportok lényeges tulajdonságairól. Többek között arról, hogy az adott szolgáltatás nyújtására belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből) kerül sor, meghatározó a szerencseelem léte (sorsolásokon és/vagy előtörlesztés vállalása alapján dől el ki az a szerencsés, aki adott hónapban a vásárlói joghoz juthat) és az a körülmény, hogy a fogyasztó nem a szerződéskötéskor, hanem később, akár évek múltán juthat a vásárlási joghoz, s ezáltal a megszerezni kívánt dologhoz.
Eljárásaiban a versenyhivatal többek között azt vizsgálta, hogy az elsősorban az átlagosnál jóval kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, jellemzően anyagilag megszorult, a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listások, nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel bejelentett egyéni vállalkozók) célzó hirdetések, tájékoztatások alapján az azokkal találkozó személyek tisztában lehettek-e a fogyasztói csoport konstrukció fenti lényeges elemeivel.
Fontos kiemelni, hogy önmagában az a körülmény, hogy a tisztességtelen magatartás hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, már önmagában kifogásolható, hiszen ennek során a vállalkozás "meggyőzheti" a fogyasztót, "ráveheti" a vállalkozás számára előnyös döntés meghozatalára. A nyomtatott sajtóban megjelent, a GVH eljárásaiban vizsgált reklámok kétségkívül alkalmasak voltak a fogyasztó döntésének befolyásolására, amelyet önmagában az a tény is igazol, hogy folyamatosan szükségesnek ítélték a reklámok közzétételét, hiszen a vállalkozások leendő ügyfelei számára ez jelentette a kapcsolatfelvétel alapját.
A versenyhivatal súlyosító körülményként értékelte mindhárom eljárásban, hogy a jogsértő hirdetések, reklámok közzététele időben elhúzódott, valamint a fogyasztók igen széles körét elérő lapokban nagyfokú intenzitással jelentek meg. 
A Gazdasági Versenyhivatal mindhárom vállalkozás esetében megtiltotta a vizsgált és kifogásolt tartalmú tájékoztatások további megjelentetését. Ezen kívül a Standard-Company Kft-t 1. 600.000 Ft, az Invest Holding System Kft-t 5.800.000 Ft, a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t 3.200.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.
A versenyhivatal kötelezte továbbá a jogsértő vállalkozásokat egy a versenyhivatal döntéséről szóló tájékoztató szöveg kommentár nélküli megjelentetésére a nyomtatott sajtóban, illetve a Standard-Company Kft-t esetében a vállalat weboldalán is. 
Az elmúlt években több versenytanácsi és bírósági döntés született a fogyasztói csoportok népszerűsítését érintő kérdésekről. Ezek egybehangzóan kimondják, hogy a reklámoknak ki kell térniük e sajátos vásárlási társulás lényeges elemeire, sajátosságaira, hiszen a reklám akkor felel meg a hiteles és pontos tájékoztatásnak, ha abból megismerhető a konstrukció egyedisége. A vállalkozásoknak tehát az előtakarékossági jelleget kiemelve és a fogyasztói igény jövőbeni, de előre meg nem határozott időben történő kielégítését is hangsúlyozva kell a figyelemfelkeltő tájékoztatást közzétenni. Így jogsértést eredményez, ha a hirdetés nem utal a szerencseelemre, valamint arra, hogy a fogyasztó akár több év (esetenként 15 év) után juthat a kívánt termékhez.

Szintén jogsértő, ha a reklámban felvázolt tevékenység a használt szavak és kifejezések hétköznapi életben elfogadott jelentése alapján egy lényeges tulajdonságaiban eltérő szolgáltatással, a hitelnyújtással azonosítható.

A GVH a fenti versenyfelügyeleti eszközökön túl más módon is törekszik a fogyasztói csoportokkal, valamint az azokat szervező vállalkozások kommunikációjával kapcsolatban általa észlelt problémákat kezelni. Több esetben is jelezte észrevételeit vagy tett ajánlást éves parlamenti beszámolójában a jogalkotó felé az e csoportok működése terén fennálló szabályozási problémák és hiányosságok kezelésével összefüggésben. 
(BrandTrend)