Kategória: Aktuális.
Az alapdokumentum tartalmára vonatkozó javaslatok mellett szóba került a közszolgálati és kereskedelmi média viszonya, melynek kapcsán a Médiatanács részéről elhangzott, hogy a most zajló munka egyik célja az, hogy a közszolgálat színvonalas, fogyasztható műsorokat szolgáltatva igazi versenytársává váljon a kereskedelmi médiumoknak.

A Közszolgálati Kódex szakmai egyeztetés-sorozatának egyik állomásaként a Médiatanács székházában fogadta Auer János és Kollarik Tamás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot melyet Bartus Gábor, NFTT titkár képviselt, valamint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának képviseletében Czippán Katalint és Krómer Istvánt. A két szervezet a Közszolgálati Kódex tartalmára, és a párbeszéd folytatásra tett javaslatot.

Bartus Gábor hangsúlyozta, hogy "a mai világban nagyon fontos a hosszú távú érdekek figyelembe vétele. A demográfiai, környezetvédelmi, gazdasági kérdésekkel fenntarthatósági szempontból a társadalmi párbeszédben foglalkozni kell."

Az országgyűlési biztos irodájának szakértői kifejtették, hogy most és a jövőben is szívesen együttműködnek a Médiatanáccsal a jövő generációk egészséges környezethez való jogának biztosítása érdekében. A beszélgetés során a kódex kritikájaként vetődött fel, hogy a fenntarthatatlan mintákat közvetítő kereskedelmi médiumok aránytalanul nagy befolyása és hatása mellett a közszolgálati adók környezetünkért való felelősségvállalást szolgáló pozitív üzenetei sem tudják majd a szükséges hatást elérni.

Auer János, a Médiatanács tagja ezzel kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta, hogy a közszolgálati kódexben foglalt alapelveknek a kereskedelmi médiaszolgáltatás tartalmára nézve közvetlen hatása nincs. Ugyanakkor kiemelte, a legszélesebb civil és szakmai körben egyeztetett kódexnek és a közeljövőben megalakuló tizennégy tagú Közszolgálati Testületnek éppen az lesz a célja, hogy a közszolgálatban megjelenő tartalmak minősége javuljon, így tompíthatóak legyenek az említett hatások, és a minőségi javulás a kereskedelmi médiában megjelenő tartalmakra is pozitív hatást gyakoroljon.

Kollarik Tamás, a Médiatanács tagja a beszélgetés végén hangsúlyozta, hogy a Tanács számára fontos a minél szélesebb körű társadalmi párbeszéd a Kódex kialakítása során. Az ezzel kapcsolatos most zajló egyeztetés-sorozatról szólva elmondta:
"Nyitott párbeszédre hívunk továbbra is minden intézményt és szervezetet,  amelynek javaslata van a készülő alapdokumentum tartalmára vonatkozóan, hiszen közös társadalmi érdek, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatások értékközvetítő alapon és értelmes fogyasztható formában váljanak versenytársává a kereskedelmi médiumoknak."
(BrandTrend)