Kategória: Aktuális.
Lemondott dr. Móré Attila a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. 73,89 % arányú tulajdonában álló, a Gazdasági Rádiót működtető MűSOR-HANG Műsorszolgáltató Nyrt. Igazgatótanácsának elnöki megbízatásáról és igazgatótanácsi tagságáról.

Az Igazgatótanács elnöki tisztségét az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően ezen időponttól dr. Szabó Attila, eddigi alelnök tölti be. A Társaság Igazgatótanácsának új alelnöke 2011. február 15. napjától dr. Jeszenszky Zoltán.

A Társaság Igazgatótanácsa 2011. február 15-ei ülésén döntött a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörő forgalomba hozatalával 360.000.000.- Ft-ról 530.000.000.- Ft-ra történő felemeléséről. Az alaptőke felemelésére részben pénzbeli, részben nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében kerül sor.
A pénzbeli hozzájárulást 70.032.000.- Ft összegben a Holding, a nem pénzbeli hozzájárulást 82.937.000.- Ft értékben a Holding – a tulajdonában álló Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) részvényeinek átruházásával, valamint a Társasággal szemben fennálló kölcsön- és számlakövetelések, továbbá járulékaik apportálásával -, míg 17.031.000.- Ft értékben a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. a tulajdonában álló BÉT részvényeinek átruházásával szolgáltatja.
(Gazdasági Rádió)