Kategória: Aktuális.
Hírközlési szolgáltatásaira, ügyfélkiszolgálására és számlázási rendszerére vonatkozó, teljes körű minőségtanúsítást szerzett és így jogosulttá vált a MATRIX – minősített termék védjegy használatára a hazai kábeles távközlési vállalat, a UPC Magyarország Kft. A független szakértői vizsgálat során részletesen elemezték a cég összes elektronikus hírközlési (internet-hozzáférés, vezetékes műsorelosztás és telefon, bérelt vonali) szolgáltatásának műszaki minőségét, megbízhatóságát, valamint a telefon szolgáltatások számlázási rendszerének zártságát és pontosságát.

A most először elvégzett, teljes körű ellenőrzés eredménye alapján a UPC szolgáltatásai nemcsak a jogszabályban előírt minimális elvárásoknak felelnek meg, hanem az ezen túlmenő, a versenytársaknál magasabb szintű saját vállalásokat is teljesítik

A négy hónapon át tartó szisztematikus vizsgálatok kiterjedtek a számlázási folyamat távközlési, informatikai, ügyfélkezelési és biztonságtechnikai szempontjaira. Az alkalmazott technológiák vizsgálatán felül több mint 340.000 teszthívás eredményének tételes kiértékelése is igazolta a forgalom mérésének és árazásának pontosságát. A MATRIX elemezte a UPC számlaellenőrzési és minőségirányítási rendszerét, ügyfélszolgálati tevékenységének minőségét és benne kiemelten a díjreklamációk kezelését, továbbá az alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket is.
 
Az évenkénti felülvizsgálatok mellett, 3 évig érvényben maradó MATRIX-tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgálati eredmények alapján a UPC szolgáltatásai megfelelnek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008-as kormányrendeletben foglalt elvárásoknak.

A vizsgálat azt is megállapította: a UPC telefonszolgáltatásainak forgalommérésen alapuló számlázása helyes, pontos és zárt, nem manipulálható, a díjreklamációk kivizsgálása pedig iparági viszonylatban is nagyon gyorsan és hatékonyan történik. Az immár hitelesített forgalommérés is biztosítékot nyújt a UPC ügyfeleinek arra, hogy megbízhatnak a havi számlán szereplő tételek és összegek helyességében, ezt szimbolizálja a UPC számláin ezentúl megjelenő MATRIX védjegy.
(BrandTrend)