Kategória: Aktuális.

I. Mi változik a fogyasztók számára az egyoldalú banki szerződésmódosításról szóló jogszabály hatályba lépése után?
Átláthatóbb árazás: A hitelt nyújtó bank a szerződés módosításakor egy költségelem változásával csak egyetlen, az adott változással összefüggő ártényező módosítását indokolhatja. (Például: ha a bank a jegybanki alapkamat mozgására hivatkozva mondjuk megváltoztatta a hitel kamatát, a kezelési költséggel már nem teheti ugyanezt..)
Előzetes, személyre szóló értesítés: A bankok csak ügyfeleikkel egyeztetve változtathatják meg a hitelszerződések feltételeit. A tervezett változtatások előtt 60 nappal az ügyfelek személyes értesítést kapnak arról, mit fog megváltoztatni a bank.
Ingyenes kilépés: Az az ügyfél, aki a számára kedvezőtlen változtatásokat nem kívánja elfogadni, díjmentesen visszafizetheti a felvett kölcsönt és felmondhatja a szerződést. (Ez az előírás a jelzáloglevelekkel fedezett, valamint változó kamatozású kölcsönökre nem vonatkozik.)
Változtatási lehetőség élő szerződések esetén: A megváltozott szabályok a jelzáloglevelekkel fedezett kölcsönök kivételével a meglévő hitelszerződések jövőbeni változtatásaira is vonatkoznak. A bankoknak 120 napjuk lesz arra, hogy alkalmazkodjanak.

II. Tévhitek a törvénymódosítással kapcsolatban
Drágulnak-e a banki hitelek? Önmagában a törvénymódosítás miatt ilyen változás nem várható. A bankoknak egy versenyző piacon árbevételük, nyereségük növelése érdekében érdekük kedvező konstrukciókkal ügyfeleket szerezni versenytársaiktól. A gazdasági válság miatt azonban változnak a makrogazdasági feltételek, aminek hatása alól a bankok és azok ügyfelei sem vonhatják ki magukat. A válság miatt egyébként is nehezedő és dráguló hitelezés gondjait nem tisztességes a törvénymódosítással összefüggésbe hozni.
Költséges lesz-e bankot váltani? A jelenleginél kevésbé lesz költséges, hiszen a kilépés díjmentes lesz. Ha a váltás egy kedvezőbb hitel felvételével történik, annak természetesen lehetnek egyszeri költségei. A szerződéses feltételek változását a bank részben az Általános Szerződési Feltételek átalakításával is végrehajthatja, amihez nem szükséges az egyedi szerződések átírása, illetve közjegyző igénybevétele sem.
Rugalmatlanabbá válnak-e a bankok? Nehezebben tudják majd közvetíteni a külső körülményekből fakadó változásokat az ügyfelek felé, s emiatt kamatfelárakkal fognak élni? A jogszabályi változásoknak úgy is eleget lehet tenni, hogy változó kamatozással történő árazásra térnek át a bankok. Ilyenkor ugyanis automatikusan érvényesíthetők a külső változások az árakban. Ilyenkor nem kell 60 nappal korábban értesíteni az ügyfelet, nincs ingyenes kilépési jog. Ezzel a külső körülmények változásához rugalmasan lehet igazodni.
Nehezebb lesz hitelhez jutni? Attól, hogy könnyebb lesz bankot váltani és a szerződésmódosításról informálni kell a fogyasztót, nem kell a hitellehetőségek szűkülésére számítani. A pénzintézetek ugyanis a náluk elhelyezett források kihelyezéséből élnek.
Alkotmányellenes lehet-e a törvénymódosítás? Nem. A Polgári Törvénykönyv most is (Ptk) kimondja: „A jogosult a határnapot megelőzően, illetőleg a határidő kezdete előtt felajánlott teljesítést is köteles elfogadni; ilyenkor a teljesítés és a lejárat közötti időre kamat vagy kártalanítás nem jár. A feleknek az ilyen kamatra vagy kártalanításra vonatkozó megállapodása – jogszabály engedélye hiányában – semmis; a semmisség a szerződés egyéb rendelkezéseire nem hat ki.” A mostani törvénymódosítás csupán egyértelművé teszi azt, hogy a bankkölcsönök esetén is él a Ptk szerinti szabályozás, szó sincs tehát arról, hogy a törvény beavatkozna a bankok árszabályozásába. Ezen kívül a módosuló törvény jövőbeli módosításokra vonatkozik, nem tekinthető tehát visszamenőleges hatályúnak.

III. Mit remél a GVH a törvénymódosítást követő időszaktól?
Új banki termék jelenhet meg (változó kamatozású hitel).
A banki termékek ára összehasonlíthatóbb lesz (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felhatalmazást kapott egy ilyen honlap készítéséhez szükséges adatok gyűjtésére).
A bankok nem állnak ellen a változásnak és nem versenykorlátozó lépésekkel reagálnak az új helyzetre.

IV. Milyen területeken kellene még módosítani a szabályozást?
Erősebb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket kell érvényesíteni a meglévő, jelzáloglevelekkel fedezett kölcsönszerződéseknél is (pl. fogyasztói tájékoztatás módja és tartalma, előzetes értesítés, elállási jog, felmondási díj maximálás stb.).
Hordozhatóvá kellene tenni a lakáshitelek állami támogatásait, így azok is képesek lennének jobb banki ajánlatokat elfogadni, akik állami támogatású hitelt vettek fel.
Nem csak a hiteltermékeknél, de az egyéb banki szerződéseknél (folyószámla, betét, hitelkártya stb.), továbbá nem csupán a lakosságnak, de a kis- és közepes vállalkozások közé tartozó vállalati ügyfeleknek is előzetes értesítést kellene küldeni a szerződések egyoldalú változtatásairól.
Ott ahol, közjegyzői szerződésbe foglalásra kényszerítik az ügyfeleket, a közjegyzői díjak maximálásával lehet megoldani, hogy a banki feltételek módosulása miatti szerződésmódosítások ezen költségét ne lehessen az ügyfelekre terhelni.
(BrandTrend)