Kategória: Aktuális.

A GVH VKK célja, hogy a jogalkotók, a piaci verseny szereplői, valamint a fogyasztók olyan világos tájékoztatást kaphassanak, amely segíti eligazodásukat a versennyel kapcsolatos előírások pontos betartásában, a versenyhez fűződő közérdek megítélésében, a szabályozás kialakítása során a verseny szempontjainak a figyelembe vételében, valamint a GVH szerepének és pontos cselekvési lehetőségének megismerésében.

A fentieken kívül a VKK feladatkörébe tartozik az OECD és a GVH által közösen létrehozott OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenységének az ellátása is. Az intézmény az OECD és a GVH szakmai hátterére építve nyújt segítséget elsősorban a kelet- délkelet-, és közép-európai országok számára. A ROK idén előreláthatólag nyolc szemináriumot szervez.

A GVH VKK 2009-es munkaterve egyebek mellett tervezi idegen nyelvű szakkönyvek lefordítását és kiadását (Richard Whish: Competition Law), a fogyasztók tájékozottságát növelő ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését. Emellett egy-egy aktuális versenyjogi vagy versenypolitikai kérdés megvitatására a lehető legszélesebben meghatározott célközönség részére szemináriumokat, konferenciákat is szervez. Idén kerül sor a magyar gazdaságban zajló verseny alakulásának bemutatását szolgáló "Versenystatisztika" szakmai fórum keretében történő bemutatására és remélhetőleg az első alkalmazási tapasztalatok feldolgozására. A GVH tovább folytatja a jogalkotásban résztvevő országgyűlési képviselők, kormányzati szakértők, önkormányzatok, valamint a versenytörvény alapján ítélkező bírák tájékoztatását. A GVH VKK a versenykultúra fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállaló – a versenyhivatalon kívül tevékenykedő – szakemberek munkájának elismerésére idén is kiadja a "Versenykultúráért" díjat.

A GVH VKK 2009-es munkaterve megtalálható a honlapján (www.versenykultura.hu). A szervezet tevékenységével, valamint munkatervével kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat lehet három héten át megfogalmazni, amelyeket a [email protected] e-mail címre lehet elküldeni.
(BrandTrend)