Kategória: Aktuális.

A GVH amiatt indított eljárást, mert észlelte, hogy a Muscle Tuning Kft. a Pump & Flex magazin 2007. december– 2008. januári számában közzétett hirdetésében azt állította, hogy az ott megnevezett amerikai táplálék-kiegészítő termékeket a legolcsóbban, a legkedvezőbb áron kínálja, illetve 2008. február-márciusi hirdetésében azt állította, hogy "Magyarország legolcsóbb táplálék kiegészítő szaküzlete!!!" és a hirdetésben megnevezett termékeket a legkedvezőbb áron kínálja.

A versenyhatóság szerint az árak mértékére, legalacsonyabb voltukra vonatkozó állítások alkalmasak a fogyasztói döntések befolyásolására. Alapelv az is, hogy a vállalkozáshoz vagy termékhez kötődő tulajdonságnak az állítás teljes ideje alatt igaznak és pontosnak kell lennie, mivel csak ilyen körülmények között lehet a felsőfokú jelző használata objektíven megalapozott.

A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell igazolnia. Ennek megfelelően a fogyasztók figyelmének felhívását és döntéseik befolyásolását célzó, illetve azt eredményező felsőfokú jelző megalapozottságát az azt alkalmazó vállalkozásnak kell bizonyítania. Ráadásul a piacelsőséget, abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal, illetve versenyző termékkel szemben bizonyítania kell.

Mivel a Muscle Tuning Kft. nem bizonyította piacelsőségi állításai valóságtartalmát, mely szerint 2007. december- 2008. március folyamán az Ultimate Nutrition, Muscle Tech, BSN, Universal termékek tekintetében a Muscle-Tuning Body Shop árai voltak a legkedvezőbbek, magatartásával megtévesztette a fogyasztókat.

A GVH a jogsértés megállapítása mellet arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a Pump & Flex magazinban egész oldal terjedelmű hirdetésben tegye közzé határozatának rendelkező részét. A hirdetés közzétételének legkésőbbi időpontja 2009. június 30. A hirdetés kizárólag a GVH határozatának rendelkező részét tartalmazhatja, ahhoz megjegyzés, észrevétel, a vállalkozás álláspontjának közlése nem helyezhető el. A GVH a bírság kiszabását mellőzte, tekintettel a jogsértés csekély súlyára, valamint arra, hogy jogsértő tájékoztatások rövid időn keresztül kerültek megjelentetésre, és hogy a vállalkozás az eljárás megindítását megelőzően felhagyott a kifogásolt hirdetések közzétételével.
(BrandTrend)