Kategória: Aktuális.

A Magyar Reklámszövetség folyamatosan véleményezi a leendő médiatörvény alapját képező
szakmai munkaanyag reklámszabályozási összefüggéseit. Az előkészítést végző ötpárti
médiapolitikusok november elején és december végén is közzétettek egy-egy tervezetet, mellyel
kapcsolatban várták az érintettek szakmai álláspontját. A Magyar Reklámszövetség dr.
Pázmándi Kinga által vezetett Jogi Bizottsága mindkét alkalommal írásban megtette
észrevételeit, a január 13-ai parlamenti konzultáción pedig dr. Markovich Réka főtitkár
képviselte a szervezetet.

Alapvető probléma a fogalmak (kereskedelmi közlemény, reklám, szponzorálás, stb.)
kuszasága: a tervezet pl. a kereskedelmi közlemény körébe sorolja a TCR-t és a politikai
hirdetést is. Továbbra sem választódnak élesen szét technikai jellegű, eszközspecifikus
megkötések (pl. a reklám önálló blokkban való közzétételének kötelezettsége) és a reklámokra
vonatkozó tartalmi szabályok. Az MRSZ álláspontja szerint ez utóbbiaknak kifejezetten a
reklámtörvényben van a helye. Ezen kívül a jelenlegi tervezet hatáskört telepítene a reklámok
tartalmi megítélését illetően a Nemzeti Médiahatóságnak is, mely azt jelenti, hogy a szakma
által szorgalmazott hatásköri tisztulás, és a hatóságok számának csökkenése helyett, most még eggyel nőne azok száma, akik reklámkérdésekben kompetenciát kapnak. Így pl. különböző
hatóság járna el ugyanazon kampány sajtómegjelenése és tv-szpotja kapcsán. Jó hír viszont,
hogy a hathatós szakmai közbenjárásnak köszönhetően mutatkoznak jelek a direkt marketing
tevékenység túlzott korlátozásának felszámolására is.

Pázmándi Kinga álláspontja a jogszabályalkotás nyilvánosságát érintően az, hogy egy ilyen
horderejű, alapjogi és európai integrációs jogi összefüggésekkel bíró szabályozási tárgy
módosításának előkészítésébe a jelenleginél szélesebb körű, és hangsúlyosabb, a szakmai
szempontokat még inkább közvetíteni képes társadalmi közegek bevonása, érdemi szakmai
diskurzus kialakítása lenne szükséges. Az MRSZ Jogi Bizottsága természetesen a fentieken
kívül még számos észrevétellel segíti a jogalkotás munkáját, hogy lehetőség szerint a
reklámszakma számára is elfogadható, akár progresszív új törvény szülessen.
(Brandtrend)