Kategória: Aktuális.

A 2000-ben alakult TvNetWork Nyrt. Fő tevékenysége a vezetékes távközlés. 2001 májusában kezdte meg az internet szolgáltatást 3 megyében, amelyet 2002-ben az internet alapú, ún. VoIP technológiájú telefonálással egészített ki. 2003-ban elindította az ugyanerre a technológiára épülő "hagyományos" kábeltelefonos, valamint kábeltelevízió szolgáltatását. Jelenleg 5 megyében és Budapesten nyújt telekommunikációs szolgáltatásokat.

A vállalkozás ellen amiatt indult GVH vizsgálat, hogy megfelelő tájékoztatást adott-e ügyfeleinek a kábeltelevízió szolgáltatás díjának megfizetéséről. A TVNetWork 2007. április 6. és május 31. között megtartott akciót népszerűsítő szórólapján a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon adott tájékoztatást arról, hogy a meghirdetett akciós ár annak függvényében változik, a fogyasztó milyen úton, átutalással vagy csekkes fizetéssel teljesíti díjfizetési kötelezettségét. A társaság a reklámban azt közölte, hogy csekkes fizetés esetén a fogyasztónak a szórólapon feltüntetett árhoz képest további 200 Ft-ot kell havonta fizetnie. Ennek a jogszerű érvényesítéséhez azonban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (így a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak történő bejelentést teljesítve) kellett volna módosítania az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), amely nem történt meg.

A TvNetWork az internetes honlapján arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy 2007. július 1-től elektronikus számlát fognak kapni, s akik eddig csekken kapták havi számlájukat és 200 Ft-os pluszköltséget fizettek, azok megtakaríthatják az eddigi 200 Ft-os számlázási díjat, összesen évi 2.400 Ft-ot.

Csakhogy a távközlési szolgáltató
– 2007. július 1-től nem módosította az általa elképzelteknek megfelelően az ÁSZF-et,
– ebben az időszakban jogszerűen nem tudta érvényesíteni a 200 Ft-os számlázási díjat,
– nem fogalmazta meg világosan és egyértelműen, hogy a 200 Ft-os havi (azaz az évi 2.400 Ft-os) megtakarítás lehetősége csak azon fogyasztók számára nyitott, akik esetében kifejezetten felszámításra került a 200 Ft-os számlázási díj, azaz az a díj, amelyet egyébként az eljárás alá vont jogszerűen nem is alkalmazhatott. Az eljárás alá vont nem kizárólag azokat a fogyasztókat kereste meg, akik ilyen díjat fizettek, hanem a fogyasztók széles körét, akik oly módon értelmezhették a tájékoztatást, hogy aki eddig csekken fizette a díjat, de átáll az elektronikus számlára, annak havi 200 Ft-tal csökken a díja. Ez azonban nem felelt meg a valóságnak.
A fentieken kívül a vállalkozás más szórólapjain is jogsértő tájékoztatást adott az elektronikus számla igénybevételének lehetőségével és az ezzel elérhető díjkedvezménnyel kapcsolatban.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a TvNetWork magatartása alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. A GVH nem tartotta szükségesnek bírság kiszabását, mivel a megtévesztés a gazdasági versenyt csekély mértékben veszélyeztette, a TvNetWork elismerte a jogsértést és intézkedést tett hatásainak mérséklése érdekében.
(BrandTrend)