Kategória: Aktuális.

Az ipari bizalmi index 2008 nyár eleje óta markánsan és szinte folyamatosan romlik, októberben pedig csaknem elérte valaha mért mélypontját. Az elmúlt időszaki termelés és a saját termelésű készletek megítélése októberben lényegében nem változott, a rendelésállományoké – ezen belül az exportrendeléseké – viszont jelentősen romlott. Különösen látványosan lett kedvezőtlenebb a következő negyedév termelési lehetőségeiről alkotott vélemény. Jelentősen romlottak a foglalkoztatási várakozások is. Októberben jelentős létszámcsökkentő ágazatnak ígérkezett a zöldség és gyümölcsfeldolgozás, a gumiipar, a nemfém ásványi termékek gyártása és a járműipar. Munkaerő keresletet jelzett viszont a vegyi alapanyaggyártás, a papíripar és a nyomdaipar. Az átlagos kapacitáskihasználás mértéke (86%) és a rendelkezésre álló kapacitások következő évi kereslethez való viszonya viszont nem változott.

Az építőipari bizalmi index tendenciájában egy éve javul. Októberben azonban a termelési helyzet és a rendelésállomány megítélése valamint a foglalkoztatási szándék is rosszabb lett. A változás azonban nem túlzottan nagy, vagyis még beilleszthető a várakozások egy év óta megfigyelhető, folyamatos hullámzás mellett javuló trendjébe.

A kereskedelmi bizalmi index értéke áprilistól augusztusig javult. Szeptemberben enyhén, októberben viszont már jelentősen romlott a mutató értéke, s most a nyár eleji értéknek felel meg. A rendelések várható alakulására vonatkozó várakozás enyhén, az eladási pozíció megítélése nagyobb mértékben romlott, miközben az átlagos kereskedelmi készletszint kissé csökkent.

A szolgáltatói bizalmi index áprilistól tendenciájában javult, októberben azonban jelentősen csökkent, megközelítve idei (áprilisi) mélypontját. A várható forgalom megítélése jelentősen, a közeljövőre vonatkozó üzletmenet megítélése valamint a létszámvárakozások ennél valamivel kisebb mértékben romlottak.

Az áremelési szándék az iparban kissé csökkent, az építőiparban és a szolgáltatási szférában lényegében nem változott, a kereskedelemben viszont valamelyest emelkedett szeptemberhez képest, miközben a fogyasztók inflációs várakozása több hónapi csökkenés után októberben kifejezetten megugrott. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése – nyilván a felmérés idején naponta romló nemzetközi és hazai pénzügyi helyzettel összefüggésben – az üzleti szféra minden ágazatában és a lakosság körében is drámaian pesszimistább lett. Ennyire kedvezőtlen vélemény csak a megszorító csomag 2006-ban történt életbe lépése után volt tapasztalható.

A GKI fogyasztói bizalmi indexének értéke 2008 júliusában – ha csak szerény mértékben is – de kitört két éve jellemző, rendkívül pesszimista sávjából, majd két hónapon át lényegében változatlan maradt. Októberben azonban drámai mértékben zuhant, megközelítve 2008 áprilisában mért, több mint egy évtizedes mélypontját. A lakosság rövid távú megtakarítási képességét viszonylag kevésbé, saját várható pénzügyi helyzetét azonban sokkal rosszabbnak érezte, mint szeptemberben. Jelentősen romlottak a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó tervek is, miközben jelentősen nőtt a munkanélküliségtől való félelem.

Módszertani magyarázat:
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelõen – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építõipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén mûködõ vállalkozások egyelõre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelõ matematikai módszerekkel kiszûri a szezonális hatások (például a téli és a nyári idõjárás különbségei, a karácsony elõtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékû tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építõipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejezõ index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

A GKI konjunktúra index a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

gki1
 
(BrandTrend)