Kategória: Aktuális.

A közlemény szerint a hatóság a legmagasabb összegű, 12 millió forintos bírságot a Magyar Telekom Nyrt-re szabta ki, míg többek között az Invitelt Zrt-t 5,5 millió forintra, a GTS-Datanet Kft-t 5 millió forintra, a Fibernet Zrt-t 3,5 millió forintra, a Digi Kft-t pedig 1,5 millió Ft-ra bírságolta.

Az EESZ és az általános szerződési feltételek (ÁSZF) együttesen alkotják az előfizetői szerződést. A szolgáltatók az előfizetőkkel előre kidolgozott feltételek alapján szerződnek, így az előfizetői szerződés (ÁSZF és EESZ) megkötése során az előfizető nem tudja saját egyedi szempontjait érvényesíteni. A szerződések jogszerűségének vizsgálatát az NHH a fogyasztók érdekeit védő alapelvek biztosítása miatt kiemelten fontosnak tartja.

Az egyedi előfizetői szerződések 2006/2007-es vizsgálatának eredménye lesújtó volt, a vizsgált közel száz szolgáltató közül egynek sem volt teljes mértékben megfelelő a szerződése.

Az utóellenőrzés első körében negyvenegy helyhez kötött telefonszolgáltatást kínáló cég szerződéseit vizsgálta újra az NHH. Az eredmények azt mutatják, hogy a hatóság korábbi felhívásának hatására a szolgáltatók általában igyekeztek szerződéseiket a jogszabályoknak megfelelően módosítani, és megkötni, de még mindig vannak olyan hiányosságok, amelyek miatt a hatóság huszonegy szolgáltató esetében bírsággal, tizenhét szolgáltatónál pedig újabb felhívással élt.

A hatóság mindössze három olyan szolgáltatót talált – JUROP Telekom Telekommunikációs Egyéni Cég, PR-TELECOM Zrt., IP-Park Kft. -, melyek vizsgált egyedi előfizetői szerződései teljes mértékben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek és a jogszabályoknak megfelelő szerződéseket alkalmaznak.

Szembetűnő, hogy az előfizetők érdekeit védő kötelező tartalmi elemek (a hibabejelentés lehetséges módjai, a panaszok megtételének módja, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek /ÁSZF/ mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a szerződés megszüntetésének feltételei, az ügyfélszolgálat elérhetősége, az előfizetőt megillető kötbér mértéke) az esetek több mint felében továbbra is hiányoztak. Ugyanakkor a szolgáltatók érdekkörébe tartozó (a számlázáshoz, az előfizető elérhetőségéhez és esetleges számonkéréséhez szükséges) tartalmi elemek kivétel nélkül mindig megtalálhatók.

A hatóság az internet-, a műsorterjesztés- és a mobiltelefon-szolgáltatás területén folytatja az utóellenőrzéseket. Azok a szolgáltatók, amelyek az utóellenőrzés során sem feleltek meg az előírásoknak, újabb ellenőrzésre számíthatnak. A hatóság ki fogja kényszeríteni, hogy a szolgáltatók úgy módosítsák egyedi előfizetői szerződéseiket, hogy azok mindenben feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak. Átláthatóak, érthetőek legyenek, és segítsék a tudatos fogyasztói magatartást. Mivel az eddigi felhívások nem hozták meg a kellő eredményt, az NHH a következő ellenőrzések során a fokozatosság elvét figyelembe véve még nagyobb bírságok kiszabását helyezi kilátásba. A hatóság a továbbra is jogsértő szolgáltatókat akár azok árbevételének 0,25 százalékának megfelelő bírsággal sújthatja, ami egyes szolgáltatók esetében több tíz-, akár százmillió forint bírságot is jelenthet.

A vizsgált cégek és a vizsgálat eredménye:

lista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BrandTrend)