Kategória: Aktuális.

"A VOSZ, a szakmaiságot szem előtt tartva, valamint úgy a nemzetközi láncok, mint a magyar tulajdonban levő kis- és közepes vállalkozások zöme a hét utolsó napján történő nyitva tartás mellett foglal állást, hiszen a vásárlói szokásoknak köszönhetően a kiskereskedelmi üzletek a hét utolsó napján is képesek nagy forgalmat, ezáltal jelentős nyereséget elérni. A jelenlegi nyitvatartási rendszer sok embernek biztosít munkát, az államnak pedig számottevő többlet járulék- és adóbevételt jelent. A tervezett korlátozás a helyi adók fizetésére, illetve nagyságára is kedvezőtlen hatást gyakorolna.

A VOSZ felhívja mindenki figyelmét arra, hogy aki a vasárnapi nyitva tartás megszüntetésére törekszik, azok a kereskedelmi alkalmazottak ellen dolgoznak, semmibe véve a fogyasztók szabad választási jogát, és rá akarnak erőszakolni a többségre egy, a kisebbség által propagált igényt.

Az érintettek álláspontja meggyőző, és számos szakmai érven alapul. Vasárnaponként (egész évre vetítve) nem csekély, 400 milliárd forint forgalom keletkezik a kiskereskedelemben. Ez a hétköznapok forgalmának 30%-a, a heti forgalomnak pedig 5-6%-a, ami nem elhanyagolható. Az üzleti megfontolásokon túl a vasárnapi nyitva tartás komoly társadalmi pozitívumokkal is bír. A bolti struktúra és a vásárlási szokások megváltoztak: az emberek többnyire sokáig dolgoznak, és már csak a hét végén van lehetőségük bevásárolni. Ha vasárnap zárva tartanának az üzletek, akkor a családi beszerzést este kellene elintézni, ami sok ember számára megoldhatatlan. A bevásárlóközpontok hétvégén nemcsak kényelmes bevásárlási lehetőséget nyújtanak, de szabadidő-eltöltési javaslatokkal szolgálnak, programokat nyújtanak (mozi, étkezés, tematikus kiállítások, gyerekrendezvények), végső soron életstílust kínálnak.

Felmerül az a kérdés is, hogy érett-e a kiskereskedelem arra, hogy a vasárnapi forgalomtömeget átterelje péntekre és szombatra? A VOSZ úgy értékeli, a magyar kiskereskedelem erre sem infrastrukturálisan, sem munkaerő szempontból nem alkalmas. Számításaik szerint – kedvezőtlen esetben – az alkalmazottak 5-10%-át kellene elbocsátani, miközben irreálisan nagy infrastrukturális beruházást kéne végrehajtani ahhoz, hogy a péntek és szombatra terelődő forgalmat zökkenőmentesen tudják lebonyolítani. A fejlesztések egy részét a fogyasztó fizetné meg, amely továbbgyűrűző áremelkedést okozna.

Társadalmi oldalról is támogatást élvez a bevett gyakorlat, azaz a hét utolsó napján elérhető üzletek rendszere. A kis- és közepes vállalkozások 90%-a értékeli úgy, hogy a vasárnapi nyitva tartás (bármilyen) korlátozása a vállalkozási szabadság megsértését jelentené a kiskereskedelmi piacon, és a fogyasztók 58%-a szintén nem ért egyet a vasárnapi nyitva tartás megszüntetésével. Ez nem véletlen. A vasárnapi vásárlásnak komoly hagyományai vannak kultúránkban (vasárnap = vásárnap = piacnap), másfelől valós megoldást kínál a hét közben dolgozó ember által támasztott igényekre, alkalmazkodik a lakosság megváltozott életstílusához, meghagyva az egyén számára is fontos szabad választás lehetőségét. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a hétvégi nyitva tartás eltörlése kedvezőtlen hatással lenne a gazdaságunk számára egyre fontosabb turizmusra is."
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(BrandTrend)