Kategória: Aktuális.

Az NHH március 25-én írta ki az öt digitális földfelszíni televízió műsorszóró-hálózat, valamint egy, a VHF-sávban működő digitális rádió műsorszóró-hálózat üzemeltetési jogosultságára vonatkozó nemzetközi tenderét. Az ajánlatokat csütörtökön 11 óráig lehetett beadni, majd ezt követően került sor a tenderbontásra.

A két különálló pályázat kiírását összesen kilenc cég vásárolta meg, közülük hét érdeklődött a televíziós és kettő a rádiós multiplex üzemeltetése iránt. A televíziós pályázaton a digitális átállásról szóló törvény értelmében nem vehet részt olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely előfizetőinek összesített száma a televíziós műsorterjesztési piacokon a digitális televízió műsorszóró hálózattal végzett műsorterjesztés kivételével meghaladja a háromszázezret, illetve olyan cége, amely Magyarország területén műsorszolgáltatást végez. A rádiós pályázaton nem vehet részt országos rádió műsorszolgáltató, vagy azzal irányítási viszonyban álló vállalkozás, az országos közszolgálati rádió és az országos rádió közműsorszolgáltatót kivételével..

Az ajánlatokat az NHH első körben formai szempontok alapján tekinti át és legkésőbb 15 nap múlva, az illetékes parlamenti bizottság jóváhagyását követően hoz döntést arról, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a kiírásnak, azaz érvényesek-e.

Ezt követően kerül sor a pályázatok tartalmi elbírálására, majd a parlamenti bizottság jóváhagyása után 2008 augusztusában kerülhet sor a pályázat eredményhirdetésére.

Amennyiben a pályázat eredményesen zárul, akkor még az idei évben elindulhat Magyarországon a jelenlegi analóg műsorszórásnál lényegesen korszerűbb és több új szolgáltatás lehetőségét is kínáló digitális földfelszíni műsorszórás és a mobil televíziózás is

A földfelszíni digitális televíziózás az NHH reményei szerint erősíti majd a versenyt a televíziós piacon, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a magyar háztartások azon mintegy 20-25 százaléka, amely jelenleg csak szoba-, vagy tetőantennával néz televíziót, a jelenleg elérhetőnél sokkal szélesebb műsorkínálathoz juthasson hozzá.

HÁTTÉR
A digitális átállást megalapozó, országos földfelszíni digitális televízió (DVB-T*) és rádió (T-DAB*) műsorszóró pályázatok tenderét az NHH az Országgyűlés eseti bizottságának jóváhagyásával, a februárban lefolytatott szakmai konzultáció tapasztalatait figyelembe véve tette közzé.

A digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) szerint mind a televíziós, mind a rádiós pályázat nyertese 12 évre szóló – úgynevezett multiplex – üzemeltetési jogosultságot nyerhet majd el.

A pályázati kiírás szerint a nyertes pályázó döntheti majd el, hogy milyen tömörítési eljárást választ, illetve azt, hogy a televíziós multiplexeken a közszolgálati adások mellett a többit ingyenesen, vagy előfizetéses konstrukcióban teszi-e elérhetővé. Arról is a majdani multiplex üzemeltető dönthet, hogy a Dtv-ben és a pályázati kiírási dokumentációban előírt tartalmak mellett milyen csatornákat tesz majd fel a multiplexekre első körben, illetve, hogy a későbbiekben milyen más csatornákkal bővíti a kínálatot.

A pályázati kiírás szerint a földfelszíni rádiós, valamint a televíziós műsorszórásnak két multiplexen 2008-ban el kell indulnia, míg a nyertes a harmadik televíziós multiplexen mobil-TV (DVB-H*) szolgáltatást is nyújthat. A másik két televíziós multiplexen a műsorszórás a jelenlegi analóg földfelszíni országos műsorszórás leállítása után indulhat be. Az Európai Unióban – és így Magyarországon is – a földfelszíni analóg műsorszórást legkésőbb 2011. december 31-én a digitálisnak kell felváltania.

Mind a rádiós, mind televíziós multiplexeknek a hálózatok teljes kiépítése után a lakosság 94 százalékát kell elérnie. A rádiózás területén a digitális átállás tervezett időpontja 2014 vége.

Pályázati díj
A pályázó ajánlatot tehet az egyszeri és az árbevétel-alapú pályázati díj mértékére is. A televíziós műsorszóró pályázaton az egyszeri díj minimálisan 300 millió Ft, az árbevétel-alapú pályázati díj pedig legalább az éves árbevétel 3 százaléka. A rádiós pályázaton az egyszeri díj minimálisan 50 millió Ft, az árbevétel-alapú pályázati díj pedig legalább az éves árbevétel 0,5 százaléka.

Értékelési szempontok

Televíziós pályázat:
– új földfelszíni műsorterjesztésű általános tematikájú, szabad hozzáférésű műsorszolgáltató elérhetővé tétele;
– a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalások;
– interaktív kiegészítő digitális szolgáltatások bevezetésére vonatkozó vállalás;
– műsorszóró-hálózat, illetve a műsorszóró-adó kiépítésének megkívánt üteménél kedvezőbb vállalás;
– a tervezett lakossági elérésére vonatkozó megkívánt ütemnél kedvezőbb vállalás;
– a digitális vevődekóderek interaktív szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságra tett vállalás;
– a felhasználók és előfizetők tájékoztatásában, valamint digitális vevődekóder esetleges kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó a kiírásban megkívántnál kedvezőbb vállalások;
– az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás előrehozott lekapcsolásában való közreműködésre vonatkozó, a kiírásban megkívántnál kedvezőbb vállalások;
– az egyszeri és éves árbevétel alapú pályázati díjakra tett vállalás,
– MPEG-4 digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabvány alkalmazása,
– DVB-H hálózaton folytatott műsorterjesztési szolgáltatás lehetővé tételének vállalása.

Rádiós pályázat:
– a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalások;
– műsorszóró-hálózat, illetve a műsorszóró-adó kiépítésének megkívánt üteménél kedvezőbb vállalás;
– a tervezett lakossági elérésre vonatkozó megkívánt ütemnél kedvezőbb vállalás;
– a fejlettebb kódolási eljárásokon alapuló rendszer megvalósítása;
– országos közműsor-szolgáltató rádióműsorainak kínálatban való elhelyezése;
– az egyszeri és éves árbevétel-alapú pályázati díjakra tett vállalás;
– kiegészítő digitális szolgáltatás nyújtására tett vállalás;
– az állampolgárok tájékoztatását szolgáló, meghatározó módon hír- és közéleti műsorokra épülő tematikával rendelkező körzeti rádióműsorok terjesztésére vonatkozó vállalás.

*Rövidítések:
DVB-T – Digital Video Broadcasting-Terrestrial
T-DAB – Terrestrial Digital Audio Broadcasting
DVB-H – Digital Video Broadcasting- Handheld

(BrandTrend)