Kategória: Aktuális.

Ebbe a körbe tartozik egyebek mellett a fegyver, a lőszer és a dohányáru. Utóbbi reklámozásának tilalmánál azonban kivételeket fogalmaz meg a törvényjavaslat – mondta az államtitkár.

A javaslat megengedi a dohánytermékek forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámot, továbbá az Európai Gazdasági Térségben előállított sajtótermékben szereplő reklámot, amennyiben a terméket a térségen kívül terjesztik. Szintén kihelyezhető dohányreklám a dohány-szaküzletekben, ha azt csak a bent lévők láthatják – erre a reklámra nincs sem tartalmi, sem méretbeli korlátozás.

Más üzletekben csak a dohányáru megnevezését, fotóját, a gyártó nevét lehet kihelyezni az elkülönített forgalmazási helyen. A reklám mérete nem lehet nagyobb az elkülönített hely felületének 20 százalékánál, és ugyanekkora arányban egészségügyi információt kell tartalmaznia.

Mint elhangzott, a dohánytermékek reklámjának teljes tilalma helyett két ok miatt döntöttek a korlátozott reklám mellett: az uniós szabályok megengedik a szűk körű reklámot, ha azt a nemzeti szabályok lehetővé teszik, az Alkotmánybíróság pedig megállapította, hogy a magyar alkotmányból nem vezethető le a teljes tilalom.

Dióssy Gábor kiemelte, hogy tilos a reklámozás az óvodákban, valamint az általános és középiskolákban, kivéve, ha az egészség vagy a környezet védelmét szolgálja.

Korlátok közé kerül a direkt marketing: magánszemélyeket reklámmal megkeresni – történjen az bármilyen eszközzel – csak akkor lehet, ha az illetők ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak.

A szabályok megszegéséért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője együttesen, míg az okozott kár megtérítésért hárman egyetemlegesen felelősek – emelte ki az államtitkár. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a jogosult bármelyiküktől behajthatja a kártérítés teljes összegét.

Kitért arra is Dióssy Gábor, hogy szabályszegéskor főszabályként a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Megtévesztő reklám esetén a Gazdasági Versenyhivatal, az összehasonlító reklámozás kapcsán keletkezett vitában pedig a bíróság jár el a javaslat szerint.

Az államtitkári expozé után a frakciók vezérszónokai mondtak véleményt a törvényjavaslatról. Szanyi Tibor (MSZP) úgy vélte, a reklám kisebb részben ösztönözzön a fogyasztásra, nagyobb részt segítse hozzá a fogyasztót ahhoz, hogy helyesen járjon el. A kormánypárti képviselő elismerte, hogy a dohányzás káros az egészségre, ezért a dohányáruk reklámozását korlátozni kell. Ugyanakkor felhívta a figyelmét arra, hogy sok élelmiszer tartalmaz egészségre ártalmas összetevőket, ezeket mégis korlátozás nélkül lehet reklámozni.

A jogalkotónak gondolnia kell arra, hogy egyszer ezek reklámozását is korlátozni kell – jegyezte meg. Szanyi Tibor végül arról beszélt, hogy a javaslat direkt marketingre vonatkozó részét finomítani kell.

Domokos László, a Fidesz vezérszónoka többször feltette a kérdést, hogy a GKM élén történő változás mennyiben módosítja a törvényjavaslatot? Összeszámolta, hogy 13 törvény függ össze a reklámmal – a versenytörvénytől az elektronikus kereskedelmi jogszabályon és a reklámtörvényen át a temetkezési szabályokig terjed a skála -, ezért jobb lett volna ezeket együtt tárgyalni. Különösen azért – tette hozzá -, mivel a reklám szabályozásával az állam mélyen "belehatol az értékesítési csatornákba".

A Fidesz vezérszónoka nem értett egyet azzal, hogy az új törvényben a fogyasztó helyére a reklám címzettje került. A cél ugyanis csak a fogyasztó védelme lehet. A direkt marketing korlátozása pedig azt a problémát veti fel, hogy mi lesz azzal a szektorral, amely erre specializálta magát – fejtegette Domokos László.

Lakos Imre (SZDSZ) kiemelte: a dohánytermékek reklámozásának módosítása csak jövő év március 1-jétől lép hatályba, így lesz idő arra, hogy az érintettek felkészüljenek az alkalmazására.

Latorcai János (KDNP) is kitért arra, hogy több reklámprobléma a speciális törvényekben került megfogalmazásra. Ennek kapcsán nem értett egyet azzal, hogy a gyógyszer reklámozásának szabályai kikerülnek a reklámtörvényből. Egyetértett viszont a direkt marketing új szabályozásával, ugyanakkor javasolta, hogy kerüljön be a javaslatba a hozzájárulás visszavonásának módja. A dohányreklám teljes tilalmának feloldása kapcsán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatait idézte: jelenleg évente 5,4 millió ember hal meg dohányzási ártalom miatt, és ha semmi nem történik a dohányzás visszaszorítására, akkor 2030-ra ez a szám 8 millióra emelkedik.

Herényi Károly (MDF) arra hívta fel az államtitkár figyelmét, hogy a jelenlegi reklámtörvény és az új törvény felelősségi szabályai is hatályban lesznek 2009. március 1-jéig, és ez a gyakorlatban problémát okozhat. A direkt marketing kapcsán ő is hiányolta a javaslatból a hozzájárulás visszavonásának technikai feltételeit.

Az ellenzéki vezérszónokok üdvözölték a szocialista frakciónak az általános vita szüneteltetésére tett javaslatát. A beterjesztő gazdasági tárca élén a kormánykoalíció várható felbomlása miatt bekövetkező miniszterváltás miatt lesz idő a módosító javaslatok kidolgozására.

Az elnöklő Mandur László az általános vitát elnapolta, a folytatásra várhatóan a következő ülésen kerül sor.
(www.privatbankar.hu, MTI)