Kategória: Aktuális.

A szerződéskötések időtartamát 2007 elején radikálisan csökkentették azok az intézkedések, amelyeknek köszönhetően idén februártól már tartósan húsz alatt van a harminc napon túl kötött megállapodások száma. Ez a gyakorlat jogszabályt nem sért, anyagi kárt nem okoz. A minimális csúszás ugyanis nem a jogszabályokhoz, hanem a 2008-tól tovább szigorított belső előírásokhoz képest jelentkezik, olyan pedig egyáltalán nem fordul elő, hogy teljesítésigazolás nélkül fizetne a köztévé.

A többi között ezt állapította meg az a vizsgálati jelentés, amelyet az MTV Közalapítvány kuratóriumi elnökségének kérésére készített a Magyar Televízió, miután az MTV Felügyelő Bizottsága kifogásolta egyes szerződések késedelmes megkötését. A 18 oldalas dokumentumot, amelynek melléklete 2006. október 23-tól tételesen mutatja a szerződések átfutási idejét, szerdán tárgyalja a kuratóriumi elnökség.

A jelentés ismerteti annak a 4 nagy értékű szerződésnek a részleteit, amelyek az MTV Felügyelő Bizottsága szerint vitathatóan születtek meg. Ezekkel összefüggésben – egyes korábbi sajtóhírek szerint – az MTV Közalapítvány kuratóriumi elnöksége már korábban és többször is úgy foglalt állást, hogy "egy szerződésnek számítanak az ugyanazzal a partnerrel, azonos műsorra kötött megállapodások." Mostanára azonban kiderült, hogy nincsenek ilyen határozatok, amelyekre még az egyik kuratóriumi elnökségi tag is hivatkozott.

Az MTV Közalapítvány titkárságának dokumentációja szerint a témában született elnökségi határozatok egyike sem hatályos, hiszen valamennyi 2003-ra és 2004-re vonatkozóan állapított meg a Médiatörvényhez képest leszállított értékhatárt olyan szerződéskötésekkel összefüggésben, amelyeket érintett az előzetes kuratóriumi elnökségi jóváhagyás. A határozatokat áttanulmányozva az MTV jogászai azt is megállapították, hogy egyik korábbi határozat sem tartalmaz semmilyen rendelkezést vagy értelmezést egybeszámítási kötelezettségről. A legutolsó, 2004. július 6-ai keltezésű, egyhangúlag elfogadott testületi határozat ráadásul szó szerint azt mondta ki: "A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratórium Elnökség úgy dönt, hogy a médiatörvény által megszabott kereten belül a mai naptól a szerződések megkötéséhez korábban előírt előzetes hozzájárulása nem szükséges." A médiatörvény viszont egybeszámítási kötelezettség rögzítése nélkül szabályozza a kérdést.
(BrandTrend)